Prisdryss og god sommer

Fredag morgen ble hele fire priser delt ut da administrerende direktør Grethe Aasved endelig fikk anledning til å hedre både ansatte og prosjekter som har løftet St. Olavs hospital de siste årene.

Elling Finnanger Snøfugl/Christina Y. Kalland
Publisert 10.06.2022

Det har vært noen utfordrende år for både ansatte og ledelse ved St. Olavs hospital, og det tradisjonelle julemøtet i desember med juleavslutning og prisutdelinger måtte vike for nye restriksjoner i forbindelse med pandemien. Fredag 10. juni, som en inngang til sommerferien, ble det derimot endelig tid til å gjennomføre møtet. Sykehusdirektør Aasved fikk da anledning til å hedre ansatte som har gjort noe ekstra for hospitalet de seneste årene. 

– For meg er det veldig meningsfullt å kunne dele ut disse prisene. Sykehuset er hele tiden i utvikling, og prisene viser veldig gode eksempler på god innovasjon og viktig forskning som kommer pasientene til gode. At vi trives på jobb, er også viktig for å nå de målene vi setter oss. Godt arbeidsmiljø er en viktig del av helheten, vi gjør hverandre gode, sa Aasved under prisutdelingen. Hun benyttet samtidig anledningen til å ønske god sommer.

Prisene som ble delt ut fredag var Årets publikasjon 2020, Tjenesteinnovasjonsprisen 2021, Arbeidsmiljøprisen 2021 og Helse Midt-Norges forskningspris. Vinnerne ble kalt opp på scenen, og mottok fortjent heder fra salen.

Dette er vinnerne:

Årets publikasjon 2020

“Topical moistening of mastectomy wounds with diluted tranexamic acid to reduce bleeding: randomized clinical trial” - BJS Open. 2020: 4(2): 216-224

Førsteforfatter: Kjersti Ausen
Sisteforfatter: Hilde Pleym
Medforfattere: Ann Iren Hagen, Heidi Sæther Østbyhaug, Sverrir Olafsson (Ålesund sykehus), Berit Johanne Kvalsund (Ålesund sykehus), Olav Spigset

Prisen går til en studie som med sine funn sine har vist en reduksjon i postoperative blødninger med 35-40 prosent. Funnene fra studien har i løpet av kort tid ført til endring i klinisk praksis, og funnene har stor overføringsverdi til ulike typer kirurgi. 

Selve studien er en forskerinitiert studie på traneksamsyre. Traneksamsyre er et medikament som lenge har vært i bruk intravenøst innen medisin og kirurgi for å begrense blødninger. I denne studien brukes medikamentet lokalt på sårflaten, i stedet for intravenøst. Studien er gjennomført i samarbeid med sykehuset i Ålesund på 208 pasienter, og har et godt randomisert, kontrollert design. 

Traneksamsyre er også et billig medikament, og funnene i studien kan dermed bidra til å endre kirurgisk praksis i lav- og mellominntektsland. 

prisvinnere årets publikasjon

ÅRETS PUBLIKASJON: Kjersti Ausen, Olav Spigset, Hilde Pleym og Torbjørn Dahl tok i mot prisen. Foto: Geir Otto Johansen

Beste tjenesteinnovasjonsprosjekt 2021

«Automatisert planlegging av strålebehandling»

Avdeling for stråleterapi, Kreftklinikken

Marit Funderud, medisinsk fysiker og skriptemester
Jomar Frengen, medisinsk fysiker, P​​hD
Sigrun Saur Almberg, medisinsk fysiker, PhD
Anne Dybdahl Wanderås, medisinsk fysiker og avdelingssjef
Andre fysikere, stråleterapeuter og leger ved Avdeling for stråleterapi, som er viktige sparringspartnere og brukere

Vinnerne av Beste tjenesteinnovasjonsprosjekt kommer fra Avdeling for stråleterapi, og har hatt som mål å redusere manuelle og repetitive oppgaver knyttet til stråleplanlegging. 
– De har på en forbilledlig måte gjennomført en intern kompetanseheving og endret sine arbeidsoppgaver gjennom bruk av digitale verktøy, innledet Grethe Aasved.

Gjennom intern kompetansebygging innen koding, har avdelingen utviklet en helautomatisk planlegging og behandling for de største pasientgruppene. Helt konkret har de ønsket å standardisere der det er mulig, og samtidig optimalisere og persontilpasse behandlingen for de største diagnosegruppene.

Dette har redusert tiden til planlegging fra opptil en hel dag til 45 minutter. 
– På denne måten har en greid å bruke de interne ressursene bedre, øke kvaliteten i behandlingen, tilby et raskere pasientforløp og samtidig øke pasientsikkerheten. Dette er et veldig godt eksempel på god tjenesteinnovasjon, skriver juryen i sin begrunnelse.

prisvinnerne av årets tjenesteinnovasjonspris på st. olav

BESTE INNOVASJONSPROSJEKT: Anne Dybdahl Wanderås, Jomar Frengen, Marit Funderud og Sigrun Saur Almberg tok i mot prisen. Foto: Geir Otto Johansen

Arbeidsmiljøprisen 2021

Tone Larsen Langø 

Traumekoordinator ved Avdeling for Traumatologi, Kirurgisk klinikk

Årets vinner av Arbeidsmiljøprisen er nominert av sine kolleger ved Avdeling for traumatologi, og fremheves som en kollega som setter teamarbeid høyt og inkluderer alle i prosesser og beslutninger. 

– Hun setter faglighet høyt, og gir ikke opp når utfordringer dukker opp i en
hektisk hverdag. Ved avdelingen er Tone et anker som til enhver tid er til stede for
sine kolleger og samarbeidspartnere, skriver kollegene Ulrika Eriksson, Anita K. Alnes
Linn Nikolaisen og Ole-Petter Vinjevoll.

Betydningen av Tones evner har ifølge kollegene resultert i at en liten avdeling med stort ansvarsområde har et arbeidsmiljø de opplever som unikt. 

– Alle de gode egenskapene som Tone bringer inn i miljøet har en slik smitteeffekt at vi alle får økt arbeidskapasitet, ser muligheter og bidrar til at traumepasienten både lokalt og regionalt får det fokus som kreves for en slik kompleks pasientgruppe, skriver de.

– Tone er den som inspirerer og motiverer oss kolleger til å ta fatt på arbeidshverdagen på den mest naturlige måten. Hun får den gråeste mandag til å bli litt mindre grå for oss alle ved Avdeling for traumatologi. Det er Tone som initierer sosiale arrangement i avdelingen, hun bringer forslag på banen og svinger seg rundt slik at ønsker og ideer blir til virkelighet. Hennes latter runger i hvert rom og korridor hun befinner seg i, hun er alltid høyst til stede både i rommet og i dialogen. Vi er stolte av å ha en så fantastisk kollega!

bilde av årets vinner av arbeidsmiljøprisen tone larsen langø

ARBEIDSMILJØPRISEN: Traumekoordinator Tone Larsen Langø fremheves av sine kolleger som en lagspiller som inspirerer og motiverer, en som får selv den gråeste mandag til å bli lysere. Foto: Geir Otto Johansen

DSC09758.jpg

KLEMMER TIL: Etter et par år med avstand, var sykehusdirektør Grethe Aasved glad for å kunne dele ut heder, ære og klem ved inngangen til sommeren. Her gratuleres vinneren av årets arbeidsmiljøpris, Tone Larsen Langø. Foto: Geir Otto Johansen


Forskningsprisen 2020 Helse Midt-Norge

​Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge er gitt ansvar for å utlyse, vurdere, velge ut og tildele Forskningsprisen i Helst Midt-Norge.

For 2020 går prisen til overlege Jorunn Sandvik ved Senter for fedmebehandling, St. Olavs Hospital, for forskning på langtidseffekter etter fedmekirurgi. 

Prosjektet har høy vitenskapelig kvalitet, og har bidratt til økt kompetanse og kommer fremtidige pasienter til gode gjennom forbedret behandling og oppfølging.

Prisen er på kr. 150.000,- og er allerede overført prismottaker.

Les mer: Fikk pris for fedmeforskning​

Torill Grøtte fra Helse Midt-Norge gir pris til Jorunn Sandvik

FORSKNINGSPRIS: Torill Grøtte fra Helse Midt-Norge tildelte overlege ved St. Olav, Jorunn Sandvik, Helse Midt-Norges forskningspris for 2020. Foto: Geir Otto Johansen