Reduserer planlagt aktivitet

St. Olavs hospital innfører nytt journalsystem i november. I tråd med planen, reduserer sykehuset noe planlagt aktivitet i ukene rundt innføringen. Dette gjøres etter en medisinskfaglig vurdering.

Kommunikasjonsavdelingen, St. Olavs hospital
Publisert 26.10.2022
​Det nye journalsystemet Helseplattformen innføres ved St. Olavs hospital 12. november. Som et ledd i forberedelsene utsetter St. Olavs hospital noe planlagt aktivitet som kan vente fra nå av og til midten av desember. Dette er planlagt og er en del av selve innføringsplanen.  

– Det viktigste vi kan gjøre for å sikre forsvarlig drift er å komme opp i aktivitet så fort som mulig etter at vi tar journalsystemet i bruk. Opplæring og trening i løsningen er en sentral og viktig del av å ta i bruk det nye systemet. Derfor tar vi ned aktiviteten noe i ukene rundt innføring, slik at ansatte får mulighet til å bli så godt forberedt som mulig, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

Endringene medfører ingen forandring for øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og annen behandling som ikke bør vente.

– De alle fleste operasjoner og polikliniske timer gjennomføres som planlagt. For de som utsettes er det gjort en medisinsk vurdering, og de skal gjennomføres så snart som mulig, sier Aasved.

Pasientene blir kontaktet


Pasienter som blir berørt av utsettelse og endringer, blir kontaktet av sykehuset, og trenger derfor ikke selv å ta kontakt med sykehuset.

– Vi beklager ulempene dette medfører for den enkelte pasient og deres pårørende, men vi gjør nå det vi kan for å prioritere riktig og være best mulig rustet i situasjonen, sier Aasved.

Kontaktperson for media:


Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne, tlf. 930 36 997.