Reduserer ventelistene før oppstart av Helseplattformen

Nå iverksettes tiltak for å kutte ventelistene ved sykehusene før innføringsfasen for Helseplattformen. Helse Midt-Norge har satt av nærmere 100 millioner kroner de neste månedene for å øke kapasiteten.

Publisert 13.10.2022

​​Les pressemelding på Helse Midt-Norge sine nettsider.