St. Olav ber besøkende med luftveisinfeksjon om å bruke munnbind

Antallet pasienter som legges inn med influensa og covid-19 øker. Pasienter som skal til behandling ved sykehuset og har fått luftveisinfeksjon, bes om å benytte munnbind mens de oppholder seg inne i sykehuset.

Publisert 22.12.2022
– Mange pasienter er ekstra mottakelig for smitte, og er ekstra utsatt for mer alvorlige forløp ved sykdom. Vi ser også en generell økning av smitte i samfunnet, spesielt luftveisinfeksjoner. For å redusere risikoen for at pasienter på sykehuset smittes med luftveisinfeksjoner som potensielt kan gi et alvorligere sykdomsforløp, ber vi om at pasienter som skal til behandling og andre besøkende benytter munnbind dersom de har luftveisinfeksjon, sier assisterende fagdirektør ved St. Olav, Birger Henning Endreseth.

Hvem bør bruke munnbind nå?


Pasienter: Pasienter som skal til behandling ved sykehuset og har fått luftveisinfeksjon, bes om å benytte munnbind mens de oppholder seg inne i sykehusene. De første dagene med symptomer gir mest smitterisiko. Pasienter som skal til planlagt behandling og som nylig har fått luftveisinfeksjon bes kontakte avdelingen de skal besøke på forhånd, slik at det kan avgjøres om planlagt time skal benyttes, eller om den bør utsettes.

Pårørende og besøkende: St. Olav oppfordrer besøkende til å holde seg hjemme ved sykdom dersom det er mulig. I de tilfeller hvor besøkende har symptomer på luftveisinfeksjoner, men det likevel vurderes nødvendig med besøk hos innlagte pasienter ber vi om at de besøkende benytter munnbind. 

Ansatte: Ansatte skal holde seg hjemme fra arbeid når de er syke med feber eller/og nyoppståtte luftveissymptomer. Ved god allmenntilstand og milde luftveissymptomer eller restsymptomer, kan helsepersonell gå på arbeid. De bør da benytte munnbind i 4 dager etter symptomstart.


​Kontaktperson
Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Tlf 930 36 997