St. Olav går i gul beredskap og operasjoner utsettes

Den høye tilstrømmingen av pasienter til St. Olavs hospital, kombinert med høyt antall utskrivningsklare pasienter, gjør at sykehuset har betydelige kapasitetsutfordringer. Beredskapen er hevet til gult nivå.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 22.06.2022
Sist oppdatert 24.06.2022

De siste ukene har det vært rundt 30-50 utskrivningsklare pasienter på sykehuset, noe som gir betydelige kapasitetsutfordringer når det samtidig er stor tilstrømming av pasienter til St. Olavs hospital. 

I tillegg til stor pågang av andre akutt syke pasienter, legges det inn stadig flere pasienter med covid-19, der antallet de siste dagene har ligget mellom 20 og 30. Sykehuset tar også hånd om pasienter fra Ukraina. 

– Dette er en svært krevende situasjon ved inngangen til sommerferien. Når vi ikke får skrevet ut ferdigbehandlede pasienter medfører det at sengepostene er fulle, og akutt syke pasienter som kommer til akuttmottaket blir værende der for lenge. Dette utfordrer pasientsikkerheten og medfører at vi må avlaste situasjonen med en rekke ekstraordinære tiltak. Vi er dessverre nødt til å utsette planlagte operasjoner og innleggelser som, etter en medisinsk faglig vurdering, kan vente. Dette er en fortvilet situasjon for pasienter som blir berørt, sier sykehusdirektør Grethe Aasved. 

I tillegg opprettes ekstraordinære sengeplasser slik at klinikkene kan ta imot flere pasienter for å avhjelpe det store presset på akuttmottaket. Dette medfører at pasienter må legges på korridor eller at det legges flere pasienter på rom som egentlig er enerom. Tilsvarende tiltak er også aktuelle på Orkdal, Røros og Fosen. 

– Vi har intensivert dialogen rundt utskrivningsklare pasienter med kommunene, spesielt Trondheim kommune. Vi trenger nå alle senger vi har for å hjelpe de som trenger sykehusbehandling, sier Aasved.

Driftssituasjonen overvåkes fortløpende og det gjøres hele tiden justeringer i driften. 

– Endringene medfører ingen forandring i kapasitet for øyeblikkelig hjelp og annen behandling som ikke bør vente, sier Aasved. 

Pasienter som får utsatt sin behandling får beskjed fra aktuell avdeling, og de trenger derfor ikke selv å ta kontakt med sykehuset.

– Vi beklager ulempene dette medfører for den enkelte pasient og deres pårørende, men vi gjør nå det vi kan for å prioritere riktig og være best mulig rustet i situasjonen, sier Aasved.

St. Olavs hospital vil oppdatere informasjon i tråd med utvikling i situasjonen.Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Telefon 93036997