St. Olav har hatt fem tilfeller av Pseudomonas-bakterier

I forbindelse med det nasjonalt pågående utbruddet med bakterien Pseudonomas, viser foreløpige analyser at det har vært fem tilfeller ved St. Olavs hospital. Pasienter og pårørende er varslet, og Statsforvalteren er orientert.

Publisert 14.02.2022
Sist oppdatert 14.10.2022

Utbruddet ble oppdaget i Helse Nord før jul, da tre pasienter ble lagt inn ved UNN i Tromsø og døde av blodforgiftning med identiske bakteriestammer. Som en del av nasjonal håndtering av slike hendelser, ba Folkehelseinstituttet (FHI) alle helseregionene å undersøke nærmere om de kunne identifisere pasienter knyttet til utbruddet.  

I dette pågående arbeidet er det nå funnet fem tilfeller med Pseudomonas-bakterier på St. Olav. Tre tilfeller er kjent i Helse Møre og Romsdal. St. Olavs hospital er ansvarlig for å analysere prøver fra sykehusene i Helse Midt-Norge, og totalt er det til nå funnet åtte tilfeller av Pseudonomas-bakterien i regionen. 

 
- Vi har funnet den aktuelle bakteriestammen i fem tilfeller, og vil fortsette videre kartleggingsarbeid i samråd med FHI for å følge med på om bakterien dukker opp igjen. Det er for tidlig å si noe om sammenhenger i denne fasen, sier smittevernoverlege ved St. Olavs hospital, Andreas Radtke. 

Av hensyn til taushetsplikt og personvern oppgis ikke ytterligere opplysninger om pasientene. 
 
Pseudomonas aeruginosa er en vanlig forekommende bakterie som trives i vann og fuktige omgivelser, samt i sykehusmiljø. Den forårsaker sjelden sykdom hos ellers friske personer, men kan gi alvorlig infeksjon hos alvorlig syke pasienter.

- Dette er et nasjonalt utbrudd, og det er viktig å finne ut hvorfor bakterien dukker opp på ulike sykehus i ulike helseregioner. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge og herunder også St. Olav vil bidra inn i dette arbeidet, for å se om det kan skyldes utstyr eller annet som brukes likt på flere sykehus, sier Radtke.
 
FHI leder utbruddsarbeidet og det videre arbeidet ved å koordinere en gruppe fra alle helseregioner, for å få en oversikt over situasjonen og å begrense utbruddet.