St. Olav søker pensjonister som kan jobbe nå

Vi søker pensjonert helsepersonell som kan bidra i ei utfordrende tid på sykehuset.

Publisert 29.06.2022
Ved inngangen til sommeren, er det travelt på St. Olavs hospital. Den høye tilstrømmingen av pasienter til sykehuset i kombinasjon med høyt antall utskrivningsklare pasienter, gjør at sykehuset har betydelige kapasitetsutfordringer. I tillegg er det også et økende antall pasienter som legges inn med korona. Derfor søker vi nå etter pensjonert helsepersonell, som kan tenke seg å hjelpe sykehuset i denne situasjonen.

Ingen avkorting i pensjon

Under koronapandemien ble det på kort varsel nødvendig med økt bemanning i helsesektoren. Det ble da besluttet i Stortinget at disse ikke taper pensjon for å bidra med arbeid. Denne ordningen er forlenget til 1. september, så pensjonister som ønsker å bidra på St. Olavs hospital nå,​ vil ikke få avkortet pensjon.

​Les mer: Pensjonister kan jobbe under koronapandemien uten å tape pensjon - unntak forlenget til 1. september 2022​

Er du interessert? Ta kontakt med Bemanningssenteret på St. Olav. 

Kontaktinformasjon Bemanningssenteret

E-postadresse avdelingssjef Hanne Larsen

Telefonnummer: 72 57 38 88