Starter sluttbrukeropplæringen i Helseplattformen

Styret godkjente 27. januar å starte sluttbrukeroppæringen for ansatte. Det skjer i tråd med gjeldende innføringsplan, men forutsetter at flere forhold innfris før løsningen tas i bruk 30. april.

Marit Kvikne
Publisert 28.01.2022
Innføringen av et av sykehus-Norges største forbedringsprosjekter er på oppløpssiden, samtidig som pandemien fortsatt gjør driftssituasjonen ved sykehuset krevende og uforutsigbar. Opplæringen av ansatte starter derfor i en svært krevende periode. 
 
– Noe av det viktigste for oss i denne situasjonen, er å ta vare på de ansatte. De er nøkkelen til at vi lykkes. Samtidig skal vi sikre forsvarlig drift og ha et godt tilbud til pasientene. Det mange usikkerhetsmomenter akkurat nå, men det er helt nødvendig å fortsette fremdriften og å holde på motivasjonen for å innføre den nye journalløsningen, sier styreleder Anne Breiby.
 
Vedtaket om å starte sluttbrukeropplæringen kommer på bakgrunn av en samlet vurdering av driftssituasjonen, og underlaget er et resultat av bred involvering og forankring i organisasjonen.
 
– Det har vært en imponerende innsats fra ansatte og tillitsvalgte for å vurdere denne vanskelige og komplekse situasjonen. Det har vært avgjørende for å kunne ta denne beslutningen, sier Breiby.

​Flere krav må oppfylles


Den samlede vurderingen som er lagt frem for styret viser at det fortsatt er utfordringer i løsningen som må bygges ferdig av Helseplattformen AS før den kan tas i bruk. Selv om løsningen pr i dag ikke er tilfredsstillende, er det likevel mulig å starte opplæringen av ansatte. 

Ett av kravene for å gjennomføre den planlagte opplæringen er at kjente feil og mangler rettes opp innen ferdigstilling 7. mars, og at opplæringsmateriellet oppdateres fortløpende. Helseplattformen AS har beskrevet en tydelig plan for hvordan det skal skje.
 
– Vi har vært tett på disse utfordringene de siste månedene, og vi har nå en god metodikk som gjør at vi kan følge situasjonen nøye de neste ukene og månedene. Hvis vi ser at situasjonen truer pasientsikkerheten eller arbeidsmiljøet, har vi mulighet til å dra i bremsen og se på hva som kan løses, eller om vi må gjøre en stopp, sier styrelederen.
 
Det er ikke bare sykehuset som preges av pandemien. Den har også påvirket Helseplattformen AS.
 
– Det har vært vanskelig for dem å holde full fart også, men de har iverksatt tiltak som vil redusere risiko knyttet til løsningens kvalitet. Det er et godt samarbeid mellom partene, og jeg føler meg trygg på at utbedringene vil følges tett opp, sier styreleder Anne Breiby.

Følger arbeidsmiljøet nøye

Styrevedtaket sikrer blant annet ukentlige rapporter om sykefravær, arbeidstidsavvik og overtid, i tillegg til utsatte operasjoner og forsvarlighetsvurderinger av ventetider for pasienter som rammes av utsatt behandling. Oversikt over antall covid-pasienter ligger selvfølgelig også til grunn. Rapportene skal drøftes fortløpende med tillitsvalgte og hovedverneombud og brukerutvalget skal også fortløpende informeres om status.
 
Opplæringen starter med superbrukeropplæring fra mandag 31.januar, og varer frem mot løsningen skrus på 30. april.