Tar opp igjen planlagte operasjoner

St. Olavs hospital endrer 6. januar beredskapsnivået til «Grønn, med skjerpet beredskap», og legger til rette for mer planlagt virksomhet. – Vi har et vindu akkurat nå, og det gjør at vi kan behandle flere pasienter enn vi har klart de siste ukene. Dette er viktig med tanke på å ta igjen noe av det vi har utsatt før en eventuell ny smittebølge, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Publisert 06.01.2022

Til tross for fortsatt høy aktivitet i Akuttmottaket og høyt belegg, spesielt i medisinske sengeposter, er det færre utskrivningsklare pasienter og færre covid-pasienter innlagt. I tillegg har det høye sykefraværet gått noe ned, og nærmer seg et mer normalt nivå for vintersesongen. 

– Dette gjør situasjonen lettere, og det er viktig at vi har et beredskapsnivå som er tilpasset situasjonen. Selv om det er mye usikkerhet rundt koronasituasjonen, så vet vi at 600 pasienter har fått utsatt operasjonen eller behandlingen sin de siste par månedene. Det er ingen god situasjon for de som venter på viktig behandling hos oss. Vi må derfor bruke alle muligheter til å ta igjen noe av det som er satt på vent, sier Grethe Aasved. 

Forberedt på rask endring til gult nivå

Samtidig forventes et økt antall innleggelser av covid-pasienter når den nye smittebølgen treffer Trøndelag. Det betyr at sykehuset raskt må kunne høyne beredskapen til gult nivå igjen. 

– Vi har nå oppdaterte og solide beredskapsplaner, og kan derfor gjøre endringer i beredskapen på kort varsel. Vi vet ikke hvor lenge vi har dette handlingsrommet, men det er viktig at vi utnytter situasjonen godt, sier Aasved.

Fullt sykehus-tiltak opprettholdes

St. Olavs hospital overvåker situasjonen fortløpende. 
– Når vi nå senker beredskapsnivået fra gult til grønt, så er det for å gjenoppta en del av den planlagte aktiviteten som har vært utsatt. Men de tiltakene som er satt i verk for å avhjelpe fullt sykehus blir fortsatt stående. Disse tiltakene er​​ fortsatt nødvendige, sier sykehusdirektøren.

Pasientene blir kontaktet

Pasienter som blir kalt inn til time blir kontaktet av sykehuset, og trenger derfor ikke selv å ta kontakt med sykehuset. ​


Mediekontakt

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Tlf 930 36 997

​​