Tidlig ultralyd tilbys til alle gravide

Fra 1. oktober innfører St. Olav tilbud om tidlig ultralyd i uke 12-13 til alle gravide som har St. Olavs hospital som lokalsykehus. Dette blir en ny rutinemessig undersøkelse, som kommer i tillegg til den etablerte ultralydundersøkelsen i uke 18-19.

Publisert 28.09.2022
Sist oppdatert 30.09.2022

Rutineultralyden i uke 18-19 er definert som en del av svangerskapsomsorgen, mens tidlig ultralyd i uke 12-13 er definert som fosterdiagnostikk. Det er viktig at den gravide er godt informert om dette før selve undersøkelsen, hos fastlege eller jordmor. 

Henvisning til tidlig ultralydundersøkelse skjer på vanlig måte via fastlege/kommunejordmor. St. Olav sender også ut et eget informasjonsskriv til gravide før timen. Det er krav om skriftlig samtykke til å gjennomføre undersøkelsen. Termindato vil foreløpig fortsatt fastsettes ved ultralydundersøkelsen i uke 18-19.


– Vi er glade for at vi nå kan tilby tidlig ultralyd til alle gravide kvinner på St. Olav. I følge studier oppdages 25-30 prosent av alvorlige utviklingsavvik på ultralyd i uke 12-13. Det pågår en nasjonal vurdering av screening for svangerskapsforgiftning, der ultralyd i uke 12-13 er en del av det. Vi har allerede etablert nødvendige blodprøveanalyser for dette ved St. Olavs hospital. Dersom det blir bestemt at kvinner skal tilbys screening for svangerskapsforgiftning, vil slik screening raskt kunne bli implementert her i fortsettelsen, sier Kjell Åsmund Salvesen, seksjonsoverlege ved Senter for fostermedisin på St. Olavs hospital. 

Bilde av Kjell Åsmund Salvesen på ultralydlab

TIDLIG ULTRALYD TIL ALLE GRAVIDE: Fra 1. oktober tilbyr St. Olav tidlig ultralyd til alle gravide. Henvisning skjer på vanlig måte via fastlegen, og kvinnen må samtykke skriftlig til undersøkelsen som er definert som fosterdiagnostikk. Kjell Åsmund Salvesen jobber som seksjonsoverlege ved Senter for fostermedisin på St. Olav. Foto: Christina Yvonne Kalland

–​ Da vedtaket om tidlig ultralyd til alle gravide kom, fulgte det også med krav om økt kompetanse. NTNU-ultralydutdanningen for jordmødre har i løpet av tre semestre videreutdannet 165 ultralydjordmødre i tidlig ultralyd. Så nå burde kompetansen være styrket over hele landet, sier jordmor og seksjonsleder ved Senter for fostermedisin og Svangerskapspoliklinikken, Vibeke Skoura-Torvik.

bilde av jordmor vibeke skoura-torvik foran kvinne-barn-senteret

ØKT KOMPETANSE: Vedtak om ultralyd til alle gravide i løpet av 2022, har også sørget for økt ultralydkompetanse hos jordmødre. Her jordmor og seksjonsleder ved Senter for fostermedisin og Svangerskapspoliklinikken ved St. Olav, Vibeke Skoura-Torvik. Foto: Christina Yvonne Kalland

St. Olav har siden 1. januar 2022 hatt tilbud om tidlig ultralyd og non-invasiv prenatal test (NIPT) til kvinner som har fylt 35 år eller mer ved termin. Fra 1. oktober 2022 innføres tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide som har St. Olav som lokalsykehus, uavhengig av alder.