Vektlegger support for å ivareta pasientsikkerheten

Styringsgruppa for felles mottaksprosjekt i Helse Midt-Norge fremhever at det skal gis kontinuerlig support etter oppstart for å ivareta den feilretting og optimalisering som St. Olavs hospital trenger fra Helseplattformen, for å komme opp i aktivitet som planlagt.

Publisert 13.10.2022