Velkommen til informasjonsmøte om Senter for psykisk helse på Øya

Bor du på Øya i Trondheim og har spørsmål om det nye senteret for psykisk helse som skal bli en del av universitetssykehuset på Øya? Onsdag 18. juni arrangeres det et åpent møte på sykehuset, der det vil bli orientert om prosjektet og videre prosess.

Publisert 10.06.2022
Sist oppdatert 13.06.2022

Sted: Kunnskapssenteret auditorium KA12, St. Olavs hospital, Olav Kyrres gate 10

Når: Onsdag 15. juni kl. 18.00

Arrangør: St. Olavs hospital, NTNU og Sykehusbygg

Her kan du lese mer om Senter for psykisk helse​, som blir en del av NTNUs samling av campus på og ved Gløshaugen​Grønt lys for videre planlegging av Senter for psykisk helse​

Vi inviterer til et nabomøte om det nye senteret som skal bygges på Øya, hvor somatikk og psykisk helse skal samles. Senter for psykisk helse blir det nye senteret for NTNUs fagmiljøer innen psykologi, psykisk helse, medisin og helse, sammen med St. Olavs hospitals fagmiljø og behandlingstilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling. 

– Vi er svært glade for å være i gang med planleggingen av Senter for psykisk helse. Realiseringen av dette siste senteret er et viktig bidrag for å øke både kvalitet og kapasitet for pasientbehandling, forskning og utdanning. Vi er i planleggingsprosess, og vi håper dette møtet vil være starten på god informasjon og dialog med våre nye naboer, sier prosjektsjef Bente Alfnes.

I møtet vil representanter både fra St. Olavs hospital og NTNU fortelle om hvem og hvilke funksjoner som skal ha tilhold i senteret. I tillegg kommer prosjektsjef fra Sykehusbygg for å orientere om byggeprosjektet, som sammen med ansvarlig arkitekt kan gi innsikt i hvor langt prosjektet har kommet i arbeidet med skisser og omfang. 


Program for møtet: 


 • hvorfor bygger vi Senter for psykisk helse 
  St. Olav, prosjektsjef Bente Alfnes
 • ​hvem som skal flytte inn i senteret og når 
  St. Olav, klinikksjef psykisk helsevern Vegard Vestvik
  St. Olav, klinikksjef rus- og avhengighetsmedisin Kristin Smedsrud
  NTNU, Institutt for psykisk helse, instituttleder Nanna Sønnichsen Kayed
 • byggeprosjektet
  Sykehusbygg, prosjektsjef Lars Abrahamsen og arkitekt
 • reguleringsprosessen
  Sykehusbygg, prosjektleder Bjørn Remen
 • veien videre
  St. Olav, prosjektsjef Bente Alfnes
​Det er åpent for spørsmål og dialog underveis i møtet. 

Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektsjef Bente Alfnes, bente.alfnes@stolav.no​.

skisse av bygg på Øya inkludert det nye senter for psykisk helse

Skisse over sykehusområdet området på Øya som viser plasseringen av Senter for psykisk helse.