Verdensdagen 2022: Vi trenger hverandre. Løft blikket!

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober fokuserer i år på å motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. På St. Olav markerer vi dagen med et åpent seminar 18. oktober, med korte presentasjoner av forskning og arbeid innen psykisk helse og rus i Midt-Norge.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 07.10.2022
Sist oppdatert 10.10.2022

«Populærvitenskapelige snap-kjapp presentasjoner av forskning og arbeid innen psykisk helse og rus i Midt-Norge» 

Se Facebook-arrangement for program


bilde av kampanjebilde for verdensdagen 2022

Pandemi, krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så ser det ut som vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene.

Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa. SSB og Levekårsundersøkelsen fra 2020 viste at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet, og at det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom.

I år dreier verdensdagen for psykisk helse seg om å motivere oss til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. Vi har alle et grunnleggende behov for å høre til og være del av et fellesskap.

Fellesskap og tilhørighet


– Vi trenger hverandre. Løft blikket er et svært viktig og aktuelt tema for oss alle sammen. Felleskap og tilhørighet blir bare mer og mer nødvendig i samfunnet vårt i dag. Studier viser at flere unge så vel som gamle har problemer med den psykiske helsen, og mange lever i ensomhet. Koronapandemien utfordret oss alle når det gjelder dette, og vi kjenner alle på at vi trenger hverandre, og må løfte blikket vårt. I fellesskap kan vi sørge for at så mange som mulig har det bra i hverdagen sin, sier Einar Vedul-Kjelsås, forsker ved Sentral enhet for forskning, innovasjon og undervisning i Psykisk helsevern, St. Olavs hospital. 


På St. Olav markerer vi verdensdagen for psykisk helse den 18. oktober. Det blir da holdt et seminar som er gratis og åpent for alle: «Populærvitenskapelige snap-kjapp presentasjoner av forskning og arbeid innen psykisk helse og rus i Midt-Norge».  

Arrangører er Sentral enhet for forskning, innovasjon og undervisning i Psykisk helsevern, St. Olavs hospital og Institutt for psykisk helse, NTNU. 

Hvor og når: KA12, Kunnskapssenteret 18. oktober kl. 1700-1930. Lett servering.


bilde av forskerne Einar Vedul-Kjelsås og  Ismail Guzey

VIL VISE FRAM FORSKNING: Einar Vedul-Kjelsås (t.v.) og Ismail Cuneyt Guzey er forskere ved Sentral enhet for forskning, innovasjon og undervisning i Psykisk helsevern ved St. Olav. Foto: Christina Yvonne Kalland

Vil gjøre det lettere å snakke om psykisk helse

– Vi som jobber med forskning i psykiatri og psykisk helse og rus på St. Olav og NTNU ønsker å vise fram ulike aspekter knyttet til årets tema på snap-kjapp-seminaret vårt. Vi har satt sammen et spennende og variert program med mange korte snap-kjapp innlegg på 10 minutter hver. Erfarne fagfolk og forelesere vil blant annet fortelle om forskning på ensomhet og andre utfordringer blant ungdom, trening for kropp og sinn, og brukerperspektivet opp mot årets tema. Vi vil få eksempler på hvordan man jobber med slike utfordringer i hjelpeapparatet i Trondheim og Helse Midt. Det gjøres mye godt arbeid innenfor psykiatri, psykisk helsearbeid og rus, og vi håper å kunne vise fram en del av dette i seminaret vårt. Gjennom markeringen ønsker vi å bidra til å gjøre det lettere å snakke om psykisk helse, og ikke minst søke hjelp. Ved å markere Verdensdagen ønsker vi å sette fokus på at andres ensomhet også angår oss - og er et felles ansvar, sier Vedul-Kjelsås.

bilde av to personer som holder rundt hverandre foran et lyst vindu på et rom. illustrasjon: Colourbox.com

Illustrasjon: Colourbox.com