Hemit utviklet app sammen med Luftambulansen

- Kan ha stor betydning for pasientene

I snart ett år har luftambulansetjenesten i Trondheim brukt kvalitets- og læringsapplikasjonen, NorAir Capture, som de har utviklet i samarbeid med Hemit HF. Målet er en kontinuerlig forbedring i tjenesten, basert på økt innsikt i arbeidet som utføres av luftambulansen.

Publisert 06.02.2023