- Mindre rapportering og mer tid til pasienter

Det var noe av det helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la vekt på i sykehustalen 2023, som ble holdt på St. Olavs hospital.

Publisert 17.01.2023
Sist oppdatert 24.01.2023

Tirsdag 17. januar var det igjen tid for den årlige sykehustalen der helse- og omsorgsministeren oppsummerer noen av oppdragene sykehusene skal følge i året som kommer.​


– Dette er mitt andre oppdragsdokument. I årets oppdragsbrev til sykehusene har jeg spesielt oppmerksomhet på psykisk helse og rus, mindre rapportering for fagfolk så de får mer tid med pasienter og styrking av kompetanse og innovasjon, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i talen.

Bilde av helseminister Ingvild Kjerkol som holder sykehustalen 2023 på st. olavs hospital. Salen er full av ansatte.

SYKEHUSTALEN 2023: Styrking av psykisk helse, mindre rapportering og mer tid til pasienter, var noe av det helseministeren la vekt på i årets tale. Foto: Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Les saken på helse-midt.no​