Psykisk helsevern

Ambulant sikkerhetsteam for første gang i Midt-Norge

Det nye ambulante sikkerhetsteamet skal jobbe for å forebygge alvorlige hendelser for å ivareta samfunnsvern og sikkerhet, der fokuset ligger på pasientens deltakelse og egne mål.

Christina Yvonne O. Kalland
Publisert 30.11.2023

Pasientene er henvist til behandling fra sikkerhetsavdelingen på St. Olav, og er personer som kan ha komplekse og krevende behov. Rusproblematikk kan være en del av bildet, og flere har forhøyet voldsrisiko.

– Dette er et etterlengtet tilbud for en pasientgruppe som har utfordringer med å nyttiggjøre seg tilbud fra andre ambulante team. Teamet er et viktig tilskudd til ambulante team som allerede finnes, og skal fungere som en brobygger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenestens mange tilbud. Godt samarbeid med politiet vil også være svært viktig, sier avdelingssjef ved Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regional sikkerhetsavdeling, Antje Daniela Gross-Benberg.

De skal følge pasienter over lengre tid, for slik å kunne reagere raskt ved vesentlige endringer i psykisk tilstand, økt inntak av rus eller andre faktorer som påvirker pasientens liv. Slik skal de også kunne gi raskere bistand for å unngå lange og alvorlige sykdomsforløp.

Teamet skal være modell for hele regionen, og har knyttet til seg både spesialister, sosionom og merkantil støtte. 

En gruppe mennesker som poserer for et bilde. Dette er AST-teamet ved St. Olav

Foto: Christina Yvonne O. Kalland

Ambulant sikkerhetsteam (AST): Teamet ledes av Tony Beck (t.v.), og med seg på laget har han miljøarbeider Mathias Estensen, overlege i psykiatri Berit Sæther, psykiatrisk sykepleier Janne Bakke, omsorgsarbeider Per Morten Eriksen, sykepleier Linda Ven Hansen, spesialmiljøterapeut Ulf Johansen og overlege i psykiatri Dagfinn Green.

– Vi får mer tid og ressurser med hver pasient, og får slik en god observasjonsarena for å følge opp hver enkelt både når det gjelder adferd og medisinering over tid. Vi skal bidra til mestring og mening for den enkelte, med fokus på pasientens deltakelse, egne mål og re-orientering til samfunnet. Ved å følge opp over tid, vil vi raskere kunne identifisere endring og slik komme i forkant av potensielt alvorlige hendelser og de lange sykehusoppholdene. Noe av det vi tilbyr er en individuell plan for hver enkelt. Vi ønsker også å få et godt samarbeid med kommunen, slik at vi kan veve sammen rutinene, sier miljøarbeider i teamet, Mathias Estensen.

Et par kvinner smiler. Det er klinikksjefen og avdelingssjefen

Foto: Christina Yvonne O. Kalland

Etterlengtet tilbud på plass: Elin Ulleberg (t.v.) er klinikksjef i Klinikk for psykisk helsevern - allmenn, rehabilitering, sikkerhet. Antje Daniela Gross-Benberg er avdelingssjef ved Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regional sikkerhetsavdeling.