Pasientens helsetjeneste

Avansert hjemmesykehus og barnepalliasjon samlet

Avansert hjemmesykehus for barn og barnepalliativt team er nå offisielt samlet i én ny seksjon ved Barne- og ungdomsklinikken. – Vi gjør hverandre enda bedre sammen, sier klinikksjef Paul Georg Skogen.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 06.02.2023
Sist oppdatert 09.02.2023
bilde av paul georg skogen, magnhild eidem og margrethe tande under offisiell kick off for ny seksjon. De knytter sammen et bånd

SAMLET: Det var offisiell kick off for den nye seksjonen på Barne- og ungdomsklinikken fredag 3. februar. Klinikksjef Paul Georg Skogen (t.v.) innledet, og Magnhild Eidem (midten) og Margrethe Tande (t.h.) knyttet bokstavelig talt sammen båndet for avansert hjemmesykehus for barn og palliativt team for barn og unge. Foto: Geir Otto Johansen

Avansert hjemmesykehus for barn (AHS) bidrar til økt livskvalitet for syke barn og deres familier. Som navnet vitner om, de tar med seg sykehuset hjem til den som er syk. Målet er at barnet skal slippe å være på sykehus mer enn nødvendig, for å bidra til en bedre og mer normal hverdag for barnet og familien. Det er et diagnoseuavhengig tilbud, og teamet består av seks spesialsykepleiere og en barnelege. Besøk skjer alltid i henhold til barnets (familiens) behov, og inklusjonskriterier er at det må være medisinsk forsvarlig, frivillig og praktisk mulig. 

 • Tar blodprøver fra sentralt venekateter (veneport, hickman, SVK)
 • Tar blodprøver venøst (samarbeid med bioingeniør)
 • Medikamentinfusjoner og injeksjoner
 • Ernæringsproblematikk og sondenedleggelse (opplæring/oppfølging)
 • Medikamentell behandling via veneport, også cytostatika
 • Omsorgssamtaler og tilsyn
 • Følge opp barn i et palliativt forløp hvis det er behov
 • Terminalpleie/hjemmedød
 • Sårstell
 • Abstinensscore pasienter med lange forløp fra Barn intensiv
 • Fra 2023: Søvnregistrering i hjemmet (polygrafi, transcutan)


– Vi er stolte av alt vi har fått til, og ydmyke for fortsettelsen. Det finnes få begrensninger for hva vi kan få til, man må bare se mulighetene og tenke nytt, sier seksjonsleder Magnhild Eidem i Avansert hjemmesykehus for barn. 

I 2022 hadde de over 700 hjemmebesøk, og de fikk også tildelt innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge.

– Vi er til for pasientene, familiene og de ansatte, og vi ønsker å bidra der vi kan. For innovasjonsmidlene jobber vi med et prosjekt som virker inn mot sengepostene, slik at enda flere kan bruke oss fremover, sier Eidem.

Barnepalliasjon

Palliativt team for barn og unge (PALBU) utgjør den andre delen av den nye seksjonen. De har både en regional og en lokal funksjon. Regionalt har de ansvar for kompetanseutvikling i regionen, nettverksarbeid og veiledning og rådgivning i konkrete pasientforløp. Lokalt på St. Olav handler det om direkte pasientarbeid og kompetansespredning.
– Det handler om å leve livet best mulig, også med alvorlig sykdom. Barnepalliasjon er aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov, forteller overlege i teamet, Margrethe Tande. 
– Det starter ved diagnosetidspunktet og varer livet ut, med oppfølging av familien hvis barnet dør. Tilbudet omfatter alle barn mellom 0 og 18 år, med livstruende eller livbegrensende sykdom, sier Tande.


Det er estimert at det lever rundt 8000 barn i Norge med livstruende eller livsbegrensende sykdom, rundt 1000 innenfor Helse Midt-Norge.

Bilde av samling representanter fra AHS og PALBU

SAMLET: Representanter for AHS og PALBU, bak fra venstre: Sykepleier Mari Beate Jensen, spesialsykepleier og seksjonsleder Magnhild Eidem, sykepleier Julie Murvold, psykologspesialist Alexander Mogstad og overlege i barnesykdommer, Margrethe Tande. Foran fra venstre: Sykepleier Marte Anzjøn, psykiatrisk sykepleier Siw Fossan, barnesykepleier Linn Sophie Rian og sosialfaglig rådgiver Lise Bakke Fornes. Foto: Geir Otto Johansen

Pasientens helsetjeneste

Felles for AHS og PALBU er at de er diagnose- og seksjonsuavhengig. I den nye seksjonen vil de operere som en enhet på aktuelle pasienter, og samtidig ha spesialiserte oppgaver.

– Vi vil ha tett dialog og utfyller hverandre, sier Tande og Eidem.

Fra 1.1.2023 er de samlet i én seksjon. De mener det er viktig at samarbeidet nå er offisielt etablert på Barne- og ungdomsklinikken, slik at de sammen kan være mer synlig både i klinikken og på sykehuset - og enda flere pasienter kan få tilbud om sykehus i hjemmet.

– Vi vil også øke bevisstheten rundt palliasjon, og jobber for at fagfeltet i større grad blir en del av den integrerte oppfølgingen. Sammen med avansert hjemmesykehus ønsker vi å styrke samarbeidet på tvers av seksjonene, jobbe​ sammen om pasientforløp og å være en ressurs for våre kolleger. Vi skal være pasientens helsetjeneste, sier Margrethe Tande.