Baner vei for flere lærlinger på St. Olav

Tirsdag 22. august inviterte HR-direktør og opplæringskontoret til markering for å feire at åtte nye helsefag- og portørlærlinger har bestått fagprøven etter å ha fullført hele sin læretid ved St. Olavs hospital.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 23.08.2023

Seks stolte helsefagarbeiderlærlinger og to portørfaglærlinger ble tirsdag feiret med både kake, brus, diplom og roser etter to års læretid og bestått fagprøve. 

Bilde av lærlinger med fagbrev.

HEDER OG ÆRE: Bak fra venstre: Portørlærlingene Benjamin H. Frekøy og Nathaniel Eide sammen med Anette Kolås og Lisa K. Bjørnstrøm fra Opplæringssenteret. Foran fra venstre: Helsefagarbeiderlærlingene Kristin R. Mathisen, Maria H. Hollås, June M. Ebbesen, Marianne V. Storsve og Helen Vestad. Ikke tilstede: Julia K. Dretvik. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital.

​– Det har vært både spennende og lærerikt å jobbe her. Det er nok flere vi kjenner som er litt misunnelige for at vi har fått ta læretiden på nettopp St. Olavs hospital, sier den ferske helsefagarbeideren Helen Vestad, som har jobbet på akuttmottaket og lungeavdelingen.

– Vi har blitt godt tatt vare på, men vi har også kunnet bidra med våre tanker og idéer for å utvikle ordningen for de som kommer etter oss.

Nyter godt av kompetansen

St. Olavs hospital har godkjent opplæringskontor med oppfølgingsansvar for lærlinger i både helsearbeider- og portørfaget, og lærlingene som nå har bestått fagprøvene sine er fra det andre kullet etter at lærlingsatsingen startet i 2020. 

Det jobbes nemlig stadig med å øke antall lærlingplasser på sykehuset, og særlig er det et satsingsområde å få på plass flere helsefagarbeidere i årene som kommer.

– Vi opplever nå at flere avdelinger får opp øynene for å ta inn læringer og nyter godt av den kompetansen de tilfører. Vi ser at de som nå har fullført læretiden baner vei for at flere kan få plass i årene som kommer, sier en stolt seksjonsleder Lisa Kristina Bjørnstrøm ved Opplæringskontoret på St. Olavs hospital. 

Dette viser seg ved at antallet som starter som starter opp som lærlinger nå i år har økt til 15 personer. ​

Håper på flere læreplasser

De fleste som nå har fullført læretiden fortsetter også å jobbe ved St. Olavs hospital i ulike stillinger, samtidig som noen har startet med videreutdanning på høyere yrkesfagskole.
– Vi er svært glade for den retningen dere har tatt, og at avdelingene ønsker å beholde dere videre. Dere er kunnskapsrike, kreative og nysgjerrige, og sammen med gode veiledere og støttespillere er det deres fortjeneste at vi nå ser ut til å lykkes såpass godt som vi gjør, sier Bjørnstrøm til lærlingene.

Også HR-direktør Heidi Magnussen benyttet anledningen til å takke lærlingene.

– Dere bidrar til vekst og utvikling, og forhåpentlig kan vi fortsette å øke antallet læreplasser på sykehuset fremover. Så er det også godt å se at mange av dere fortsetter her hos oss, sier hun.