Elektroniske brev fra sykehuset ikke kommet frem

Flere tusen brev har ikke kommet frem til fastleger og pasienter grunnet systemfeil i brevmalene i Helseplattformen. – Fastlegene har lenge meldt fra om at de mottar færre henvendelser fra sykehuset enn tidligere, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Publisert 07.03.2023
Torsdag 2. mars ble St. Olavs hospital kjent med at noen typer elektroniske brev som er sendt fra sykehuset, ikke har kommet frem til fastleger og pasienter. Journalsystemet har ikke sendt ut de aktuelle brevene fra systemet, og avsender har ikke mottatt feilmelding. Tvert imot, så har ansatte fått bekreftelse på at kommunikasjonen er sendt. 
 
Det har derfor ikke vært mulig for sykehuset å vite at denne informasjonen aldri kom frem til mottakerne. Feilen går helt tilbake til innføringen av Helseplattformen midt i november i fjor. Mandag 6. mars blir det klart at dette gjelder flere tusen brev.
 
– Det er bekymringsfullt at det igjen avdekkes at informasjon ikke har gått ut fra sykehuset. Vi har sammen med Helseplattformen AS startet en systematisk gjennomgang av brevene for å forsikre oss om at pasienter, fastleger og andre samarbeidspartnere får den informasjonen de skal ha. For de brevene vi i første omgang har fått tilgang på, ser vi heldigvis at mange av pasientene allerede er ivaretatt gjennom for eksempel innkalling til operasjon. Men det kan selvsagt ikke utelukkes at denne situasjonen kan få alvorlige konsekvenser for noen pasienter, sier Aasved.
 
Brevene vil så snart som mulig bli sendt ut som vanlig postsending til mottaker. 
 
St. Olavs hospital har i dag varslet Statsforvalteren om hendelsen og hvordan den følges opp, ikke minst overfor pasientene.

Pressehenvendelser

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Telefon 930 36 997​