Endelig rapport fra Statens helsetilsyn

Bakgrunnen for tilsynet ved St. Olav er innføring av Helseplattformen november 2022. Les endelig rapport i tilsynssaken her.

Publisert 19.04.2023

​– Vi har nå fått den endelige rapporten fra Helsetilsynet. Det videre arbeidet har høyeste prioritet hos oss, der vi samarbeider med Helse Midt-Norge RHF og Helseplattformen AS.  For å redusere den pågående risikoen som beskrives, er det avgjørende at forbedringer og rettinger skjer så raskt som mulig, samtidig som det er satt inn en rekke avbøtende tiltak for å håndtere situasjonen. Her er de ansattes årvåkenhet og kompetanse helt avgjørende, sier administrerende direktør ved St. Olav, Grethe Aasved.​

Tilsynsrapport fra innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital​

​​

​​