Melding om prøvesvar kom ikke fram

Leger på St. Olavs hospital har ikke fått melding om svar på flere hundre internt rekvirerte prøver på sykehuset. Sykehuset går nå gjennom alle prøvesvarene for å avdekke mulige konsekvenser. – Vi ser svært alvorlig på denne saken, og vårt fokus nå er å få raskest mulig oversikt og ivareta berørte pasienter, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Publisert 07.07.2023

St. Olavs hospital varslet fredag 7.7.23 Statsforvalteren i Trøndelag om konsekvensene av en feil i intern meldingsflyt i Helseplattformen. Feilen har medført at mottagende lege ikke har fått melding om prøvesvar. Dette gjelder alle typer svar på undersøkelser, som for eksempel patologisvar, svar på bildediagnostikk og blodprøvesvar. Etter økende bekymring for om alle meldinger kommer frem til legene som har rekvirert undersøkelser og prøver i Helseplattformen, fikk sykehuset denne uken oversendt lister over prøvesvar som har feilet.

Det er identifisert 19 patologi-prøver og 834 bildediagnostiske undersøkelser hvor melding om svar ikke er kommet frem til rekvirerende lege på sykehuset. Tall for blodprøver og andre undersøkelser foreligger ikke enda. Oversikten på feilede meldinger om prøvesvar strekker seg tilbake til 12. november 2022, da sykehuset tok i bruk Helseplattformen.

– Dette er svært alvorlig. Vi gjennomgår nå alle prøvesvar, og for majoriteten vurderes ikke forsinkelsen å påvirke behandlingsforløp og prognose. Heldigvis ser vi også at mange av pasientene allerede er ivaretatt, for eksempel gjennom innkalling til kontrolltime eller at pasientene selv har etterlyst prøvesvar. Resultatet av undersøkelsene som er gjort har vært tilgjengelig i pasientens journal, men det at legen ikke har fått varsel om at svar foreligger, har medført at nødvendig oppfølging av prøvesvarene hos en del pasienter ikke er igangsatt. Dessverre er det identifisert noen pasienter der forsinkelsen kan få alvorlige konsekvenser, sier Aasved.
 
Helseplattformen har nå etablert overvåkning og kontinuerlig oppfølging og re-sending av prøvesvar som feiler, slik at dette ikke skal ramme flere pasienter. 


– Vårt fokus nå er å følge opp de pasientene som denne saken kan ha konsekvenser for, sier Aasved. 

Pasienter som er berørt, er allerede kontaktet eller vil bli kontaktet av sykehuset i løpet av de nærmeste dagene. Det er derfor ikke nødvendig å ta kontakt med sykehuset.  


Kontaktperson for media
fung. kommunikasjonsdirektør
Christina Yvonne Kalland
Tlf 975 48 580​