Oppdatering: Melding om prøvesvar kom ikke frem

En gjennomgang av sakene har vist at for de aller fleste pasientene har forsinkelsene ikke hatt alvorlige konsekvenser, men for tre kreftpasienter har dessverre feilen medført forsinket behandling som kan medføre prognosetap.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 13.07.2023

Dette er klart etter at klinikkene har gjennomgått listene med meldinger om patologisvar og svar på bildediagnostikk som ikke kom frem til behandlende lege. 

– Saken er alvorlig, og det er satt i gang oppfølging av de berørte pasientene, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Fredag 7. juli varslet St. Olavs hospital Statsforvalteren i Trøndelag om konsekvensene av en feil i intern meldingsflyt i Helseplattformen. 

Informasjon fra Helseplattformen AS viste at melding om svar på 19 patologiprøver og 834 bildediagnostiske undersøkelser ikke hadde kommet fram til behandlende lege ved sykehuset.​

Resultatene av undersøkelsene som er gjort har vært tilgjengelig i pasientens journal, men legen har ikke fått varsel om at svar foreligger. Etter den første gjennomgangen av de aktuelle prøvesvarene var vurderingen at majoriteten av svarene var fanget opp gjennom pasientforløpene, innkallinger til kontrolltime eller at pasienten selv hadde tatt kontakt. Nå har i tillegg hver klinikk gjennomgått listene. 

Klinikkenes gjennomgang har bekreftet vurderingene fra den foreløpige gjennomgangen, det vil si at forsinkelsene ikke synes å ha påvirket behandlingsforløpet og prognosen for majoriteten av pasientene. 

Men dessverre har gjennomgangen avdekket at det for 3 kreftpasienter foreligger risiko for prognosetap på grunn av forsinkelse i behandlingsforløpet. 

 – Vi ser svært alvorlig på situasjonen som er oppstått. Vi må være trygge på at meldinger kommer frem når de skal. Igjen ser vi at ansattes kompetanse og årvåkenhet har bidratt til å fange opp prøvesvarene underveis i pasientforløpene og iverksatt nødvendig medisinsk oppfølging selv om legene ikke har blitt varslet om at prøvesvar foreligger, sier Grethe Aasved.

De berørte pasientene blir nå ivaretatt og fulgt opp av sine behandlingsansvarlige leger ved de respektive klinikkene. De er informert om sine rettigheter og sakene er varslet til Statens helsetilsyn. 
 
Torsdag 13. juli har St. Olavs hospital sendt Statsforvalteren status på oppfølging og konsekvenser av hendelsen.  Pressekontakt:
Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Tlf.: 930 36 997