Rapporten fra BCG om innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital

Boston Consulting Group har på oppdrag av Helse Midt-Norge gjennomført en evaluering av innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital. Rapporten ble lagt frem på styremøtet i Helse Midt-Norge i dag, 21. august.

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Publisert 21.08.2023

​Pressemelding med lenke til styresak og rapporten fra BCG: Gjør endringer etter evaluering - Helse Midt-Norge RHF (helse-midt.no)​

– Rapporten beskriver kjente utfordringer og danner et bra utgangspunkt for det videre arbeidet. Styret i Helse Midt-Norge peker på behov for en rekke endringer som gir håp om raskere håndtering av utfordringene fremover. Vi ser frem til den oppfølgende dialogen med samarbeidspartnerne om nye og forsterkede tiltaksplaner, organisering, fremdrift, roller og ansvar. Fokus vil nå være å jobbe sammen for å konkretisere tiltak, ikke minst for å sikre at leveransene som gjenstår blir realisert som planlagt slik at både brukervennligheten for våre ansatte samt pasientsikkerheten ivaretas, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.​