Så langt avdekket 21 brev som krever oppfølging

Etter gjennomgang av 6316 brev pr 13. mars har St. Olavs hospital funnet 21 brev som inneholder informasjon der forsinket utsending kan ha medført konsekvenser for oppfølging av pasientene.

Marit Kvikne
Publisert 13.03.2023
– Det er bekymringsfullt at brevene ikke har kommet frem. Heldigvis ser vi at mange pasienter likevel er ivaretatt gjennom annen kommunikasjon, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.
 
6. mars ble det klart at 16438 brev ikke har kommet fram til mottaker.​ En gruppe på ti legespesialister går nå igjennom brevene. Av de 16438 brevene vil 9294 brev ikke bli sendt ut, da disse er kopier til fastlegene om at pasienten er innkalt til time. Fastlegene har bedt om å ikke få tilsendt disse nå i ettertid.
 
De resterende 7144 brevene vil bli sendt ut. For de pasientene der det fremkommer at forsinket utsending kan ha medført konsekvenser for oppfølging, vil det bli gjort en individuell vurdering av behov for tiltak umiddelbart.

Journalløsningen forbedret

​Helseplattformen AS har fra 13. mars gjort endringer i løsningen for å unngå at feilen igjen oppstår. I tillegg er det satt i verk overvåkning av systemet for utsending av brev.  

Kvalitetssikrer 3400 henvisninger

St. Olavs hospital har også organisert en egen oppfølging av de 3400 henvisningene som ikke har kommet frem til behandler. Disse gjennomgås nå systematisk og pasientene blir fulgt opp av de respektive klinikkene. Det er for tidlig å si noe om konsekvensene av denne svikten.

Ekstern evaluering og systemrevisjon

Styret ved St. Olavs hospital støtter Helse Midt-Norges vedtak om systemrevisjon av løsningen, og understreket viktigheten av at man prioriterer gjennomgang av interne og eksterne meldingsflyter i løsningen snarest mulig.
 
– For at vi skal ivareta pasientsikkerheten og ha et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte haster det å få gjennomført den delen av systemrevisjonen som kan avklare om det fortsatt foreligger risiko for feil eller svikt i den interne og eksterne meldingsflyten. Det må snarest mulig gjennomføres omfattende ende- til ende-testing for interne og eksterne meldingsflyter for raskest mulig å avklare om det fortsatt er feil og mangler vi enda ikke kjenner til, sier Grethe Aasved. 


​Kontaktperson for media:
Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Telefon 930 36 997