Senter for psykisk helse utsettes ett år

Styret vedtok 25. mai langtidsbudsjett for St. Olavs hospital. – Det er svært beklagelig at vi har kommet i situasjon som gjør at vi må utsette arbeidet med Senter for psykisk helse, men den økonomiske situasjonen gjør at det vil være uansvarlig å gå videre nå, sier styreleder Ola Strand.

Publisert 26.05.2023
​Selv om den økonomiske situasjonen er sammensatt og treffer alle sykehus, så byr innføringen av Helseplattformen på ekstraordinære utfordringer.
 
Styret vedtok allerede i fjor å utsette Senter for psykisk helse med ett år fordi St. Olavs hospital på det tidspunkt ikke hadde nok langsiktig bærekraft til å realisere senteret. Det måtte settes i verk resultatforbedrende tiltak for å klare investeringen, og ny beslutning skulle tas våren 2023 i forbindelse med langtidsbudsjettet.
 
– Der er vi nå, men det siste året har gitt oss både utsettelser og store utfordringer med Helseplattformen. Det gjør at St. Olav ikke har hatt mulighet til å gjennomføre de resultatforbedrende tiltakene som skulle gi nødvendig økonomisk handlingsrom, og som var forutsetningen for å gå videre med Senter for psykisk helse i vår. Nå er vi avhengige av at vi kommer i en situasjon hvor vi kan ta fatt på dette arbeidet, sier Strand.
 
Styret ba i møtet om at det legges frem nye resultatforbedrende tiltak for perioden i forbindelse med budsjett 2024. 

Les vedtaket om langtidsbudsjettet 2024 - 2029:
1. Styret vedtar de foreslåtte prinsipper, forutsetninger og føringer for langtidsbudsjett for 2024 - 2029. 

2. Styret erkjenner den betydelige risikoen for likviditeten i LTB og hvordan effektivisering er helt avgjørende for sykehusets fremtidige likviditet. Styret støtter derfor forslaget med å utsette Senter for psykisk helse med ett år for å redusere risiko. Styret fastholder tidligere vedtak om at senteret skal realiseres. 

3​. Styret konstaterer at det er lagt til grunn en betydelig opptrapping av investeringsnivået for bygginvesteringer og vedlikehold i forhold til LTB 2023 - 2032. Opptrappingen er nødvendig for å kunne håndtere den vedvarende økningen i pasienter, muliggjøre effektiviseringstiltak, samt opprettholde realkapitalens verdi og tilstand. 

4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta mindre justeringer i langtidsbudsjett 2024 - 2029, før Helse Midt-Norge RHF sitt styrevedtak i juni 2023. 

5. Styret ber om at det i forbindelse med budsjett 2024 legges fram plan for resultatforbedring tilknyttet langtidsbudsjett 2024 - 2029. 

6. Styret ber om at det gjøres en vurdering av nødvendig likviditetsbuffer i perioden for langtidsbudsjett 2024 - 2029.
 
Les styresaken om langtidsbudsjettet 2024 - 2029 her

Kontaktperson for media:​
Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Telefon 930 36 997​