Statens helsetilsyn åpner tilsyn med St. Olavs hospital

Dette skjer etter flere varsler om alvorlige hendelser som involverer pasienter. Direktør Grethe Aasved ønsker tilsynet velkomment. – Vi er veldig opptatt av å finne årsaken til alvorlige hendelser, og gjennom et tilsyn får vi også en ekstern vurdering.

Publisert 20.01.2023
​Tilsynet kommer på bakgrunn av varsler om alvorlige hendelser og bekymringsmeldinger. Siden 12. november har St. Olavs hospital varslet 16 alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn.
 
Det vil dessverre alltid være noen alvorlige hendelser på sykehuset, som har nær en million pasientkontakter per år. Men 16 alvorlige hendelser på to måneder er høyere enn snittet.
 
– Det er for tidlig å si om noen av disse har sammenheng med innføringen av Helseplattformen, og det er svært viktig for oss å få klarhet i det. Derfor er jeg glad for tilsynet som nå er varslet, og vi vil samarbeide med Statens helsetilsyn og Statsforvalteren om dette, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.
 
Aasved understreker at det varslede tilsynet er rettet mot sykehuset og ikke mot ansatte.

– Pasientsikkerheten på St.Olavs hospital er mitt ansvar, presiserer hun.

Svært alvorlig


Forsinkelse i behandlingsforløpene som følge av svikt i meldingsutvekslinger kan potensielt være svært alvorlig, og Aasved understreker alvoret som ligger i at tilsynsmyndighetene nå skal starte egne undersøkelser for å finne ut om dette kan ha spilt en rolle i de alvorlige hendelsene:
 
– Det er kontroll på e-meldinger nå, selv om det fortsatt er en del manuelt arbeid. Utfordringene innen legemiddelområdet er også viktig å få kontroll på for å ivareta pasientsikkerheten.
 
Aasved sier at situasjonen er krevende for ansatte: 

– Men det er takket være dem og deres kompetanse at det er trygt å være pasient på St. Olavs hospital. 
 
Sykehuset har foreløpig ikke mottatt det formelle varslet med informasjon om når og hvordan tilsynet skal gjennomføres.

​​

Pressehenvendelser: Kommunikasjonsrådgiver Kirsten McDonagh, telefon 92685548.​