Status leveranser Helseplattformen

Med milepælen 30. oktober kom avtalte leveranser som skal bedre pasientsikkerheten. – Disse leveransene skal blant annet sikre at ansatte kan føle seg trygge på at henvisninger og meldinger kommer frem, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

St. Olavs hospital
Publisert 06.11.2023

Leveransene med frist 30. oktober er godkjent, med et unntak innen styringsdata. Disse leveransene, blant annet innen meldingsflyt og bildediagnostikk, ivaretar noen av avvikene i rapporten fra Statens Helsetilsyn. 

30. oktober var derfor et viktig steg i riktig retning, der ansatte både i Helseplattformen AS og på St. Olavs hospital, har jobbet hardt for å klare fristen.

I henhold til milepælsplanen vil resterende avvik i rapporten fra Statens helsetilsyn bli ivaretatt i leveranser både før og etter nyttår; dette gjelder blant annet innen legemiddelområdet, samtidighetskonflikter og det resterende for bildediagnostikk.

I tillegg til forbedret meldingsflyt, er det nå levert løsninger som gjør det mulig å ha kontroll på arbeidslistene. Gjennomgåtte ansvarsmatriser og nye prosedyrer sikrer kontroll og nødvendig overvåkning.

Imponerende innsats

Det er også gjort en stor manuell innsats fra våre merkantilt ansatte for å få nødvendig oversikt over ventetider og fristbrudd. Likevel er det fortsatt feil i rapporteringen til Norsk pasientregister (NPR) når det gjelder ventetider. Delmilepælen som omfatter styringsdata er derfor ikke godkjent. Det skal nå jobbes videre for også å få oversikt over andre viktige styringsdata, som avtalebrudd og pakkeforløp for kreft. 

– Jeg er imponert over den store innsatsen som gjøres på sykehuset med kontinuerlig opplæring, standardisering, etablering av nye arbeidsprosesser og bedre bruk av løsningen, sier Aasved og fortsetter:

– Det er viktig å være klar over at de nye leveransene i liten grad påvirker brukervennligheten direkte, så det kan ikke forventes at ansatte merker vesentlige forandringer i sitt daglige bruk av systemet. Vi har stått i en svært utfordrende driftssituasjon alt for lenge, og ansatte er slitne. Det tærer på å hele tiden være årvåken og passe på. Vi ser nå tydelig at brukervennlighet og pasientsikkerhet henger sammen. Det er derfor avgjørende at ansatte snarlig merker forbedringer i brukervennligheten. 

Normal drift med normal bemanning​

Det er vedtatt en milepælsplan som skal sikre leveranser fra nå og gjennom hele første halvår av 2024 som skal sikre at ansatte opplever et mer brukervennlig system. I henhold til milepælsplanen skal vi før sommeren 2024 ha en journalløsning som ikke er til hinder for normal drift med normal bemanning. Dessverre er dette over et år senere enn det som opprinnelig var planlagt, men det er dette vi har å forholde oss til. 

– Vi er derfor bekymret over ressurssituasjonen i Helseplattformen AS. Også der er ansatte slitne. Da må det ikke sås tvil om at feilretting og optimalisering av løsningen hos oss som har tatt den i bruk, prioriteres foran alle andre oppgaver og planer som krever ressurser fra Helseplattformen AS, avslutter Grethe Aasved. ​