Svarer Helsetilsynet om tidligere hendelse ved Fertilitetsseksjonen

Statens helsetilsyn har bedt St. Olavs hospital redegjøre for en alvorlig hendelse på slutten av 1990-tallet, ved daværende Regionsykehuset i Trondheim. Hendelsen gjelder forbytting av embryo i forbindelse med assistert befruktning.

Publisert 05.01.2023
Hendelsen ble varslet sykehusets ledelse i 2018 og Klinisk Etikkomité har bistått med grundige juridiske og etiske drøftinger av håndtering av saken. St. Olavs hospital har i dag sendt sin redegjørelse til Statens helsetilsyn.


Pressehenvendelser: Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne, telefon 930 36 997
Evt. spørsmål om behandling: Fertilitetsseksjonen, telefon 477 13 312​