Systemrevisjon av Helseplattformen levert

Revisjons- og rådgivingsselskapet KPMG har gjennomført en revisjon av løsningen, hvor formålet har vært å avdekke om det foreligger flere alvorlige feil.

Publisert 06.09.2023

Rapporten ble behandlet i styret for Helseplattformen AS 1. september og offentliggjøres 6. september.

– Rapporten bekrefter risikonivået og behovet for fortsatt betydelig innsats i det videre arbeidet med løsningen for å ivareta pasientsikkerhet og brukervennlighet. For ansatte på St. Olavs hospital er tidsaspektet vesentlig, sier sykehusdirektør Grethe Aasved, som understreker at St. Olavs hospital vil bidra i samarbeidet med alle aktører for å nå målene raskest mulig.​