Tiltakspakke for å forbedre løsningen og øke brukervennligheten i Helseplattformen

Helse Midt Norge, Helseplattformen og helseforetakene går nå sammen om en tiltakspakke basert på erfaringene fra St. Olav for å forbedre brukervennligheten i Helseplattformen. Helse Midt-Norge har øremerket i størrelsesorden 55-80 millioner til prosjektet.

Publisert 21.12.2023