Utlysning av Clinical Academic Groups (CAG) for 2024

Årets utlysning av Clinical Academic Groups – CAG fra Samarbeidsorganet i Midt-Norge er klar. Søknadsfrist 25. august.

Publisert 24.04.2023

​​Informasjon og søknadsskjema er tilgjengelig på nettsidene

Utlysingen er identisk med fjorårets, med søknadsfrist 25. august.

- Ingen grunn til å endre på noe som har fungert godt over tid. Det gjør det forutsigbart for søkermiljøene, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge og CAG-ansvarlig,​ Björn Gustafsson.

- Vi er også glade for at vi beholder den samme ekspertkomiteen som har fulgt oss siden 2019. De kjenner etter hvert fagmiljøene, infrastrukturen og målet med utlysningen godt. Det gir både oss og søkerne solide evalueringer og vi sikrer at kvalitetsvurderingen blir konsistent over tid, sier Gustafsson​.