Valg 2023: Forhåndsstemming på St. Olav

11. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Fra 28. august til 8. september er det mulig å forhåndsstemme på St. Olav i egen valgbod utenfor Kunnskapssenteret.

Publisert 10.08.2023

Gjennomføringa av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 administreres på samme måte som ved tidligere valg, av bystyresekretariatet i Trondheim kommune.

Slik fungerer forhåndsstemmingen dersom du er pasient, pårørende eller ansatt ved St. Olavs hospital i år:


1. Mandag 28. august - fredag 8. september er det åpent forhåndsstemmemottak på sykehusområdet, lokalisert i valgbod utenfor Kunnskapssenteret på Øya. 
Åpningstidene er mandag til fredag kl. 10.00 - 18.00.

2. Pasienter som ikke kan ta seg fram til valgboden, kan få avgi sin stemme på sitt rom på sykehuset, såkalt ambulerende stemmegivning. Denne bestilles ved å ringe valgsekretariatet på telefon 953 30 000, eller via e-post bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no​

Velgeren vil da bli oppsøkt av to valgmedarbeidere, som har med alt nødvendig valgmateriell. Personell på avdeling kan bistå pasienter med hjelp til dette.

Siste dag for forhåndsstemmemottak er i henhold til valglovgivningen fredag 8. september. Valgboden ved St. Olav er ikke åpen for stemmegivning på selve valgdagen 11. september.

​Velgere som forhåndsstemmer etter punkt 1, må medbringe legitimasjon og gjerne valgkort. For velgere som stemmer etter punkt 2, kan en ansatt legitimere velgeren.


Spørsmål kan rettes til valgsekretaritatet på telefon 953 30 000,​ eller e-post bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no.