Stor studie i AMK-sentralen

AMK-leger på vakt i sentralen

Til vanlig er de leger på luftambulansen. De siste fem månedene har flere av dem tilbrakt tid i AMK-sentralen, for å se om det kan utgjøre en forskjell å ha lege til stede hos operatørene som svarer på nødtelefoner.

Christina Yvonne O. Kalland
Publisert 05.07.2024
Sist oppdatert 10.07.2024
En gruppe mennesker som står rundt et bord med en person som snakker i telefon med headset

Foto: Christina Yvonne O. Kalland

Eivinn Skjærseth (t.v.) og Helge Haugland har vært på jobb i AMK-sentralen de siste fem månedene. Her sammen med medisinsk operatør og vaktleder Borghild Aaknes.

Antall nødtelefoner til 113 øker hvert år, og etterspørselen vil fortsette. Vi må utforske nye måter å jobbe på. I denne studien ser vi nærmere på hvordan lege i AMK-sentralen kan bidra til økt kvalitet på tjenesten, økt pasientsikkerhet og bedre ressursutnyttelse, spesielt bruk av luftambulanse. Studien er den største innenfor AMK i Norge.

Nylig hadde AMK-legene sin siste dag sammen med operatørene i AMK-sentralen, og erfaringene så langt er gode.

– I de tilfellene hvor operatørene har ønsket å konsultere en av oss, så tar de enkelt kontakt med oss på nabopulten eller rett over bordet. Rollen vår har vært å være tilgjengelig for dem når de har ønsket det. Vi har alltid hatt et godt samarbeid med AMK, men nå har vi virkelig fått dybdekunnskap i hvordan de jobber. Det har vært utrolig lærerikt, og jeg er imponert over jobben de gjør her. Vi har blitt veldig godt tatt imot, og forhåpentligvis har vi bidratt med noe tilbake også, sier en av AMK-legene, Helge Haugland.

– Vi skal hjelpe operatørene med beslutningsstøtte, samt gi god informasjon til både operatører og innringere. Hensikten er å se om det kan gjøre en forskjell med legeressurs mer tilgjengelig i AMK-sentralen, om det kan øke kvaliteten. Spesielt skal vi se om på om det kan øke presisjonen på utkalling av luftambulanse, og om det er andre tilleggseffekter ved å ha en AMK-lege i sentralen. Vi har lært enormt mye om AMK-sentralens virke, og sett hvor dyktige de er. De gjør virkelig en god jobb, vi har et system vi kan være veldig stolte av, sier en av de andre AMK-legene, Eivinn Skjærseth. 

Medisinsk beslutningsstøtte

Luftambulansekoordinator i AMK-sentralen, Vidar Saursaunet, mener det er positivt å spille på AMK-legene for medisinsk beslutningsstøtte.

– Det har vært veldig bra å ha AMK-lege tilgjengelig i sentralen, de er da mye mer tilgjengelig for oss. Det er kort vei for å diskutere problemstillinger og oppdrag, sier Saursaunet. 

En person som sitter ved et skrivebord med en datamaskin og en datamaskin

Foto: Christina Yvonne O. Kalland

Vidar Saursaunet er luftambulansekoordinator i AMK-sentralen, og setter pris på å kunne diskutere problemstillinger og oppdrag med leger tilgjengelig i samme rom.

– Etter sommeren vil vi gjennomføre en kvalitativ studie hvor operatørene og AMK-legene blir intervjuet av en ekstern forskergruppe fra SINTEF om erfaringene de har gjort seg med lege i sentralen. Det er også internasjonal interesse for denne studien, og vi planlegger flere oppfølgende studier de to neste årene, sier avdelingssjef i AMK-sentralen, Christoffer Strøm. 

Studien er finansiert av Norsk luftambulanse (SNLA) og St. Olavs hospital.