– En toppmoderne ambulansestasjon

Mandag 24. juni ble den nye ambulansestasjonen på Støren åpnet med snorklipping, omvisning og kakefest. De nye lokalene, der St. Olav er leietaker, er samlokalisert med brannvesenet og skal skape gode rammer for en god akuttjeneste i distriktet.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 24.06.2024
En gruppe mennesker i klær utenfor en bygning
Den nye ambulansestasjonen på Støren ligger rett ved Gaula i Moøya, er samlokalisert med brannvesenet og ble åpnet 24. juni 2024. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

Representanter både fra Midtre Gauldal kommune, brannvesenet, ambulansetjenesten, entreprenøren og ledelsen ved St. Olavs hospital var til stede for å markere åpningen mandag morgen.  

Sola skinte og skapte en god ramme for å vise fram både de flunkende nye lokalene og utsikten til lakseelva Gaula, som renner forbi på nedsiden av bygget.

Fra St. Olav stilte direktør for virksomhetsstyring, Merete Blokkum, og klinikksjef Kjetil Andreas Hognestad Karlsen ved klinikk for akutt- og mottaksmedisin opp for å delta på seansen.

– Trenger mer av dette

St. Olavs hospital har tilsammen ansvar for 22 ambulansestasjoner i sitt nedslagsfelt, der 19 av dem ligger utenfor Trondheim. Et godt samarbeid med kommunene er derfor avgjørende for å skape et godt og trygt tilbud i lokalsamfunnene.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran et gult tog
Godt samarbeid: Prosjektleder i Midtre Gauldal kommune, Vegar Myren, ordfører Trude Solem Heggdal, Merete Blokkum, direktør for virksomhetsstyring og klinikksjef Kjetil Hognestad Karlsen fra Klinikk for akutt- og mottaksmedisin. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

På den nye stasjonen er Midtre Gauldal kommune eier, og St. Olav leietaker. 

– Det vi har fått til sammen her er det vi vil få til mer av. I dette bygget får vi gode arbeidsforhold til de ansatte og godt samarbeid med brannvesenet, i tillegg til at vi sikrer befolkninga gode akuttmedisinske tjenester i mange år framover, sier Merete Blokkum.

Effektiv prosess

Den nye ambulansestasjonen er på omtrent 300 kvadratmeter over to plan, og inneholder blant annet garasje, oppholdsrom, kjøkken, garderober, kontor og hvilerom. En solid oppgradering fra den gamle stasjonen, som lå ved Gaula senter tett ved E6.

– Dette har blitt en toppmoderne ambulansestasjon der ambulansetjenesten selv har vært delaktig i prosessen for å tilfredstille alle behov og krav. Samtidig er det et prosjekt som har blitt realisert svært raskt, og jeg vil spesielt takke Midtre Gauldal kommune, som har vært svært samarbeidsorientert, profesjonell og effektiv, sier Blokkum.

En person som står ved siden av en gul lastebil
Merete Blokkum taler under åpningen. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

Det har tatt under et år for den lokale entreprenøren BB å ferdigstille bygget, som er bygd vegg-i-vegg med brannstasjonen til Gauldal Brann og Redning i Moøya på Støren.

Styrke i samlokalisering

Stasjonene er koblet sammen via en gangbru, og de har felleslokaler for både trening og møtevirksomhet, i tillegg til vaskehall. 

Midtre Gauldal-ordfører Trude Solem Heggdal trakk også fram samlokaliseringen som en stor styrke da hun åpnet nybygget og klipte snora under åpningen.

– Dette er vi veldig fornøyde med, og det vil gi gode synergieffekter, både rent praktisk og gjennom det kollegiale, sier hun.  

Til å klippe snora fikk ordføreren god hjelp fra den nye naboen, brannbamsen Bjørnis, som hadde tatt turen for å kaste glans over arrangementet.

Deretter ble det omvisning i den nye stasjonen og spretting av en egen ambulansestasjonskake bakt til åpningen.