Styrket satsing på demenspasienters psykiske helse

Nytt samarbeidprosjekt skal hjelpe pasienter med demens i hele regionen.

Lill Kristine Anda
Publisert 08.07.2024
Sist oppdatert 09.07.2024
En person og en person

Å få demens kan være både skremmende, forvirrende og gå utover den psykiske helsen til dem det rammer. Helse Midt-Norge etablerer nå et ambulerende APSD-team i Trøndelag, som er et samarbeidprosjekt mellom seksjonene for alderspsykiatri ved sykehuset i Levanger og ved St. Olavs hospital.

APSD står for adferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens, og rammer de fleste med demens. Både forandringer i hjernen, fysisk sykdom og medikamenter kan spille inn, men også psykiske utfordringer som forvirring, frustrasjon over nedsatt evne til å kommunisere, tap av kontroll, ubehag rundt hjelp med hygiene og uoversiktlige omgivelser kan være belastende for pasienten. Sykdomsbildet er ofte komplisert og sammensatt, og målet for det nye ambulerende APSD-teamet er å sørge for at ansatte i helseforetakene og kommunen får økt kunnskap om APSD og at samarbeidet styrkes i regionen.

Prosjektet er en del av en større satsning hos Helse Midt-Norge, som ønsker å sikre kritisk kompetanse i psykisk helsevern og tverrfaglig rusmiddelbehandling, og derfor tildeler 100 millioner i perioden 2024-26 til tiltak som skal samle og koordinere erfaringer fra spesialisthelsetjenesten.

 

Samler kompetansen

En mann som smiler til kameraet
Arne Okkenhaug, Rådgiver/PHD, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger

Midlertidig prosjektleder Arne Okkenhaug er glad for at prosjektet er i gang, og tror at det kan være viktig for å bidra til økt kompetanse i behandlingen av psykiske plager hos eldre med demens. Særlig det å få samlet APSD-saker til spesifikke fagfolk i spesialisthelsetjenesten, fører til økt ekspertise og kontinuitet i behandlingen. Målet er å styrke samarbeidet om alderspsykiatri i regionen, rekruttere og beholde fagfolk og optimalisere samarbeidet med utdanningsinstitusjonene.

Det vil bli etablert to ambulerende APSD-team, som består av to behandlere og en lege i 50 prosent stilling. Levangerteamet vil i første omgang ha et ruralt perspektiv og St. Olav et urbant perspektiv.

- Vi skal reise ut og prøve å gjøre så godt vi kan med å bidra der utfordringene oppstår, sier Okkenhaug.

 

Hjelp på stedet

Det at APSD-teamene er ambulerende, betyr også at de kan hjelpe pasientene og helsepersonell der de er. De kan gi råd og veiledning lokalt, og unngå forflytninger og innleggelser og slik unngå at den psykiske helsen hos pasienten forverres ytterligere.

- Det kan være veldig traumatisk for en eldre, forvirret person å bli innlagt akuttpsykiatrisk. Det å behandle på stedet der pasienten er, er viktig både for pasienten, for pårørende og for støtteapparatet rundt, sier Okkenhaug.

Det søkes nå etter en prosjektleder for etablering av det ambulerende APSD-teamet, og Okkenhaug oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

- Dette er en spennende og ikke minst viktig stilling, som kan bety mye for arbeidet med å samle kompetanse om alderspsykiatri i hele regionen.

Les mer om prosjektlederjobben her.

Les prosjektbeskrivelsen her.