Nasjonal forskning- og innovasjonsrapport

Dette forsket sykehusene på i 2023

Hologram, virtuell virkelighet og robotskanner. I 2023 ble det gjort mye god og viktig forskning i sykehusene, der flere ulike verktøy ble tatt i bruk. Torsdag 30. mai ble rapporten om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten overrekt for ellevte gang, hvorav to av sakene er fra St. Olavs hospital.

St. Olavs hospital
Publisert 30.05.2024
Sist oppdatert 05.06.2024
En liten jente som har VR-briller på.

Øyenstikker

Prosjekt Øyenstikker, St. Olavs hospital, øyeavdelingen. Et tjenesteinnovasjonsprosjekt finansiert gjennom ph.d.-stipend fra Samarbeidsorganet
Helse Midt-Norge 2018, innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge 2021 og NTNU
Discovery-midler 2022. 

Oppstart og varighet: 2014–2023.

Studien så på om det var mulig å overføre en bestemt kirurgisk prosedyre fra lege til sykepleier og dermed øke kapasiteten. Behandlingen går ut på å sprøyte medisinen inn i øyet, derav navnet Øyenstikker.

Kunstig intelligens i kampen mot kreft

AICAN (Artificial Intelligence and digital pathology in CANcer, St. Olavs hospital, Avdeling for patologi er en tverrfaglig forskningsgruppe som involverer NTNU,
St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger og SINTEF, De har også samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Finansiert av Helse Midt-Norge, Kreftfondet, St. Olavs hospital, NTNU m.fl.

Det sentrale spørsmålet: Kan vi utvikle kunstig intelligensmodeller (KI) som kan forutsi kreftpasienters kliniske forløp og prognose?

Økende deltakelse i kliniske studier

Forskning og innovasjon skjer i tett samarbeid med pasienter, pårørende og helsepersonell. I 2023 ble det inkludert 22 506 nye pasienter til 506 studier i spesialisthelsetjenesten. Tallet på nye inkluderte pasienter har økt med 63 prosent siden 2019.

Les rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste 2023, her: Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2023.pdf