Ekstremvær i Trøndelag

Ekstremværvarsel «Ingunn»

St. Olavs hospital håndterer foreløpig det varslede ekstremværet som del av normalberedskapen.

Publisert 31.01.2024

Ekstremværet vil kunne medføre redusert fremkommelighet på vei, og det er fare for svikt i telefoni og elektrisitet.

Har du time på sykehuset, er det viktig at du planlegger reisen godt og beregner god tid. Prioriter trygg reise, og meld fra hvis du ikke kan komme til oppsatt time. 

Hvis du har behov for helsehjelp, ta kontakt med fastlege, legevakt (tlf 116 117) eller ring 113 ved behov for akutt hjelp. 

Hvis telefon ikke virker, kontakt egen kommune som har planer for hvordan innbyggere skal komme i kontakt med nødmeldetjenesten ved svikt i telefoninett.

St. Olav vurderer situasjonen fortløpende, og vil ved behov øke beredskapen. 

Hold deg oppdatert på situasjonen:

Ekstremværet Ingunn – Meteorologisk institutt

Farevarsler i Norge – YR.no