Endrer opptaksområdet for Orkdal Sjukehus

Stor tilstrømming av pasienter til Orkdal Sjukehus gjør at St. Olavs hospital etablerer et prøveprosjekt hvor innbyggerne i Melhus og Midtre Gauldal får St. Olavs hospital på Øya i Trondheim som lokalsykehus. Prøveprosjektet starter 13. mai.

St. Olavs hospital
Publisert 02.05.2024
Sist oppdatert 14.05.2024
En teglsteinsbygning med en rundkjøring foran. I rundkjøringen står det fire biler.

I tillegg til stort press på Akuttmottaket ved Orkdal Sjukehus, er det svært høyt belegg på indremedisinske senger på Orkanger.

– Det har over tid vært stor belastning på Orkdal Sjukehus, og det er nødvendig å sette inn tiltak for å sikre forsvarlig pasientsikkerhet og arbeidsbelastning. Selv om det er høyt press på hele St. Olavs hospital, gir det oss større fleksibilitet når vi kan spille på hele sykehuset. Vi håper derfor at dette tiltaket vil gi ønsket effekt og at vi får en jevnere fordeling på belegget, sier fagdirektør Birger Henning Endreseth.

Endringen anslås å påvirke beleggsprosent på Øya med to prosent, mens det blir en reduksjon på 11 prosent ved Orkdal Sjukehus. Med dette utgangspunktet gjennomføres nå et prøveprosjekt der medisinske pasienter fra Melhus og Midtre Gauldal får St. Olavs hospital på Øya i Trondheim som sitt lokalsykehus i stedet for Orkdal Sjukehus, slik det er i dag. Dette er allerede praksis for kirurgiske pasienter. Pasienter som allerede er i polikliniske forløp på Orkdal Sjukehus fortsetter der, mens nye pasienter henvises til Øya.

St. Olavs hospital har vært i dialog med Melhus og Midtre Gauldal kommuner og kommunene i Trøndelag sørvest, lakseregionen, som støtter forslaget.

Prøveprosjektet vil gå fra 13. mai til 15. september 2024. En evaluering er planlagt i månedsskiftet august/september.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Marit Kvikne, telefon  930 36 997.