Er ditt prosjekt neste Månedens prosjekt i Helse Midt-Norge?

Helse Midt-Norge inviterer alle som har fått midler fra det regionale helseforetaket til å delta i Månedens prosjekt. Hvis ditt prosjekt blir valgt, vil du få mulighet til å presentere ditt prosjekt via nett og sosiale medier.

Publisert 19.01.2024