Forskning og fagutviklingsprisen 2024

- Stort å bli lagt merke til på denne måten

Overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og pediatri, Bernhard Weidle, er tildelt Forskning og fagutviklingsprisen for 2024.

Christina Yvonne O. Kalland
Publisert 08.05.2024

«Weidle har vært og er fortsatt av uvurderlig betydning både for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved St. Olavs hospital i Trondheim, men også for barne- og ungdomspsykiatri som fagfelt»

En mann med briller som smiler

Foto: Christina Yvonne O. Kalland

Prisen er ny av året, og deles ut av Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Den tildeles personer som har bidratt vesentlig med forskning eller fagutvikling for å øke kunnskapen innenfor barne- og ungdomspsykiatrien. Overrekkelsen fant sted under BUP-dagene i Oslo i april. 

 

Det ligger stor anerkjennelse i disse ord, og vi er stolte av å dele at overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og pediatri, Bernhard Weidle, er tildelt Forskning og fagutviklingsprisen for 2024. 

– Svært uventet og rørende. Jeg trodde egentlig at jeg drev og jobbet litt i det stille for meg selv… Det er stort å bli lagt merke til på denne måten, helt fantastisk, sier prisvinneren, som egentlig havnet innen fagområdet barne- og ungdomspsykiatri litt tilfeldig.

– Jeg jobbet jo allerede med barn, og har en genuin nysgjerrighet for å finne ut av ting. Derfor ønsket jeg å prøve meg innen barne- og ungdomspsykiatri. Jeg husker ennå den aller første pasienten med tvangslidelse jeg behandlet. Det trigget noe i meg. Jeg vil gjerne også takke alle gode kolleger, medarbeidere og samarbeidspartnerne gjennom årene, som har gjort denne prisen mulig, sier Weidle.

Og vi kan vel fastslå at tyskeren som kom til Norge midt på 80-tallet har havnet på riktig hylle. I begrunnelsen for tildelingen trekkes det frem at hans kliniske innsats har vært betydelig, og sammen med hans akademiske bidrag har han oppnådd anerkjennelse og respekt hos kolleger både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Innsatsen hans har vært av spesielt stor betydning for brukerne av BUPs tjenester, både barn, ungdom og foresatte. Jobben han har gjort har vært sentral for våre mest sårbare og utsatte pasienter innen gruppene nevroutviklingsforstyrrelse, både lokalt og nasjonalt.