MAP

Trygge ansatte gir tryggere pasienter

Ansatte innen psykisk helsevern møter ofte mennesker i sårbare faser i livet. Grunnopplæring i håndtering skaper trygghet for både ansatte og pasienter.

Lill Kristine Anda
Publisert 09.02.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

På Østmarka er det samlet en gruppe mennesker med et spesielt formål, nemlig å øve seg på å lære bort hvordan man skal takle aggresjon i møte med pasienter.

En gruppe mennesker som lytter til foredrag
Deltakere på MAP-kurs

Opplæringsprogrammet MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er et samarbeidsprosjekt mellom de fire helseregionene i Norge, og utdanner instruktører som skal kurse kollegaer i hvordan de kan håndtere aggressive pasienter og ikke minst forebygge at vanskelige situasjoner oppstår. Deltakerne, som kommer fra psykisk helsevern i hele regionen får også prøvd seg på fysiske teknikker som unnvikelse, frigjøring, holding og nedleggelse på gulv, slik at de kan lære bort disse til kollegaene sine.

- Jeg synes det er veldig nyttig. Særlig det å få tilbakemeldinger før vi går ut i praksis føles veldig trygt, sier Tommy Bjørlykke. Han jobber som miljøarbeider ved Psykiatrisk akuttpost på Østmarka, hvor pasientene gjerne kommer inn i en akuttfase og trenger mye trygging og omsorg. 

- Så da er det det å lære å håndtere aggresjon og vold på en god måte viktig, at vi klarer å møte pasientene der de er, med respekt, sier han.

En mann som holder foredrag
Tommy Bjørlykke

Økt trygghet

MAP ble lansert som en opplæringsmanual for ansatte i psykisk helsevern i september 2019 og 540 medarbeidere i psykisk helsevern har gjennomført et todagers MAP grunnkurs i perioden 2019-2023. I forhold til tidligere norske opplæringsprogram er det mer fokus på forebygging og på å bygge gode relasjoner til pasientene.

En mann smiler til kamera
Marius Engen

Marius Engen er hovedinstruktør for Helse Midt-Norge og har vært involvert i MAP-utdanningen siden oppstarten. Han får gode tilbakemeldinger på at MAP fungerer.

- Det som rapporteres er at ansatte føler seg tryggere på jobb og at de har flere verktøy å møte pasienter med, sier Engen.

Et av MAPs hovedmål er å bidra til økt sikkerhet og trygghet både for pasienter og personale. Og dette starter med de ansatte.

- Et godt behandlingsmiljø dannes gjerne med trygge ansatte og det får vi gjennom denne grunnopplæringen. Og trygge ansatte smitter over til at pasienter også blir trygge, sier Engen.

Han opplever også at nedslagsfeltet til MAP har utvidet seg gradvis. Selv om programmet ble utviklet for psykisk helsevern, så er det flere fagområder som har sett nytteverdien i å ha med seg elementer fra MAP.

- Vi ser at overalt der du møter mennesker i krise og sårbare faser, da er det nyttig å ha den bakgrunnskunnskapen som MAP gir deg.

Video: MAP skaper trygghet

St. Olavs hospital