Ser på utfordringer rundt pasientkøer sammen

Trondheim kommune, St.Olavs hospital og NTNU er i gang med et treårig forskningsprosjekt om pasientflyt. Målet er å utvikle et planleggingsverktøy som kan bidra til reduserte pasientkøer og mer effektiv ressursbruk.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 10.07.2024
Sist oppdatert 11.07.2024

Prosjektet fokuserer på eldre skrøpelige pasienter som mottar tjenester både fra kommunen og St. Olav. 

- Å koordinere og planlegge tjenestene mellom kommuner og sykehus er en kjent utfordring. Dette prosjektet er unikt fordi det involverer både sykehus og kommune og gir oss dermed en mulighet til å se på hele kjeden, fra en pasient blir beslutta innlagt på sykehuset til hen er tilbake i hjemmet og skal få oppfølging fra kommunen, sier Øystein Døhl, seniorrådgiver i Trondheim kommune og leder for prosjektet.

St. Olavs hospital var representert med ressurspersoner fra Medisinsk klinikk, Kirurgisk klinikk og Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer. 

Les mer på Trondheim kommunes nettsider