World's Best Hospitals 2024

St. Olav på listen over verdens beste sykehus

Seks norske sykehus er representert i kåringen av verdens 250 beste sykehus, og St. Olav er nest best i landet på en 138. plass.

Christina Yvonne O. Kalland
Publisert 01.03.2024
Sist oppdatert 07.03.2024
To kvinner i blå skjorte. De er sykepleiere på intensiv avdeling på sykehus

15 norske sykehus er vurdert, og av disse er det seks sykehus som får innpass på listen. St. Olav havner på 138. plass med en score på 88, 1 prosent. I fjorårets kåring kom St. Olav på 141. plass, noe som betyr at vi har klatret tre plasser! St. Olav er i nasjonal sammenheng kun slått av Oslo universitetssykehus, som ligger på 29. plass med en score på 91, 8 prosent.

Se listen: World’s Best Hospitals 2024 - Top 250

At St. Olav får plass på listen over verdens beste sykehus, mener sykehusdirektør Grethe Aasved er svært inspirerende.

– Det er veldig motiverende å se at St. Olavs hospital blir anerkjent på denne måten. Det er så vel fortjent! Vi har klare mål om at St. Olav skal ta en ledende posisjon både nasjonalt og internasjonalt, og gjennom solide fag-  og forskningsmiljø har vi store muligheter til å vise frem hva St. Olavs hospital står for. At vi hevder oss blant verdens beste sykehus gir inspirasjon til å utvikle universitetssykehuset videre, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Pasienttilfredshet viktig krav

Kåringen av verdens beste sykehus gjennomføres av Newsweek sammen med Statista, og inkluderer data fra 2400 sykehus i 30 land. Poengsummen til hvert sykehus er blant annet basert på en nettbasert undersøkelse som er sendt ut til 85.000 sykehusledere, leger og annet helsepersonell. Det er også gjort analyser av offentlige data om pasienttilfredshet og kvalitetsmålinger. I tillegg har Newsweek og Statista gjennomført en undersøkelse om implementering av PROMs (Patient Reported Outcome Measures), som er standardiserte spørreskjemaer der pasienter vurderer sine opplevelser og erfaringer med sykehuset.

St. Olav best i landet på innovasjon

I januar ble det også kjent at St. Olav er best i landet på innovasjon, da sykehuset fikk den høyeste nasjonale innovasjonsscoren i Norge i en ny undersøkelse gjennomført av selskapet Induct på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. Universitetssykehuset i Trondheim havnet i tillegg på 41. plass i den internasjonale kåringen World’s Best Smart Hospitals, også det nest høyest av alle norske sykehus, bare slått av Oslo Universitetssykehus som fikk 40. plass.

– Dette er noe vi skal være skikkelig stolte av! Dette er resultatet av flere års systematisk satsing på innovasjon, der vi har satset systematisk og målrettet på innspill fra ansatte, som er tettest på sykehusdriften og derfor har de beste forutsetningene for å identifisere tjenesteinnovasjonsprosjektene. Innovasjonskraften i organisasjonen er helt avgjørende for at vi skal kunne møte utfordringene i helsetjenesten i fremtiden, sier Aasved.