Statusrapport - oppfølging av tilsyn ved St.Olavs hospital etter innføring av Helseplattformen

St. Olavs hospital redegjør for status. Se brev.

Publisert 16.01.2024

Statens helsetilsyn gjennomførte tilsyn på St.Olavs hospital i februar 2023 knyttet til innføring av Helseplattformen. I tilsynsrapporten av 17. april 2023 ble sykehuset pålagt en rekke strakstiltak knyttet til avvik som utgjør en risiko for pasientsikkerheten. Tilsynet har siden da vært pågående og St. Olavs hospital har holdt tilsynsmyndighetene oppdatert om status for korrigering av forholdene. Frist for en samlet tilbakemelding ble satt til 15. januar 2024. I vedlagte brev redegjør St.Olavs hospital for status. 

– Til tross for omfattende opplæring, feilretting og forbedring av systemet er ingen av de fire områdene som Statens helsetilsyn har krevd korrigert, lukket. Enkeltavvik er korrigert, og det er satt inn betydelige kompenserende tiltak for å ivareta pasientsikkerheten. Vi samarbeider tett med Helseplattformen AS i henhold til omforente planer for videreutvikling av løsningen. Selv om vi er godt i gang, må vi erkjenne at det er et omfattende arbeid som må gjøres og at dette vil ta tid, sier sykehusdirektør Grethe Aasved. 

Se brev - Status - oppfølging av rapport etter tilsyn ved St. Olavs hospital - innføring av Helseplattformen