Stillingen som administrerende direktør ved St. Olavs hospital lyses ut

Styret vedtok i ekstraordinært styremøte 23. januar å lyse ut stillingen som administrerende direktør.

Publisert 23.01.2024

Administrerende direktør Grethe Aasved informerte i styremøtet om at hun går av med pensjon ved utgangen av 2024, og ga samtidig en redegjørelse om sin situasjon som leder i forbindelse med innføringen av Helseplattformen. Styret tok redegjørelsen til etterretning, og vedtok å utlyse stillingen umiddelbart. Administrerende direktør Grethe Aasved fortsetter i stillingen inntil videre, og vil etter eget ønske, og i samråd med styreleder, fratre i løpet av første halvår 2024.

– Mitt lederskap har, i en meget kompleks styringsstruktur, vært preget av to samfunnsoppdrag som har vært krevende å forene; mitt ansvar for pasientsikkerheten, noe som inkluderer ansattes arbeidsforhold, og oppdraget om å innføre Helseplattformen. Det har vært svært utfordrende å stå i denne situasjonen over tid, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

– Grethe Aasved gjør en betydelig innsats for St. Olavs hospital, og vi legger nå til rette for en god overgang til en ny administrerende direktør. Etter fratredelse vil hun stå til disposisjon for ny administrerende direktør. Jeg er glad for å ha hennes kompetanse tilgjengelig ut året, sier styreleder Ola H. Strand.   

Trondheim, 23. januar 2024

Kontaktperson:
Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Telefon: 930 36 997