Det nasjonale tarmscreeningprogrammet

Tarmscreening i gang på St. Olav

Tarmkreft er en av de vanligste krefttypene vi har i Norge, og over 4000 rammes hvert år. Nå tilbyr også St. Olav tarmscreening for å bidra til økt overlevelse.

Christina Yvonne O. Kalland
Publisert 23.02.2024
Sist oppdatert 26.02.2024

Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft er nå rullet ut nasjonalt. Det betyr at alle mellom 55 og 65 år får tilbud om å levere prøve med to års mellomrom. Metoden som brukes i det norske programmet som St. Olav nå er en del av, er en test for blod i avføringen. Denne tar man selv hjemme og sender inn til analyse. Ved funn av blod i avføringen, kalles man inn til koloskopi. 

- Dette er jo en undersøkelse vi allerede gjør, men nå får vi inn en ny pasientgruppe. Dette er pasienter som ikke har symptomer, og som ellers ikke ville gått til koloskopi. Det betyr at vi kan oppdage kreft mye tidligere, sier Kristin Aasarød, avdelingssjef ved avdeling for fordøyelses- og leversykdommer ved St. Olav.

Et par kvinner i hvite sykehusklær på lab på sykehus

Foto: Christina Yvonne O. Kalland

I gang på St. Olav: Avdelingssjef Kristin Aasarød (t.h.) på gastrolaben sammen med sykepleier og koordinator Marianne Loe Haugan.

Markant økning av tarmkreft i Norge

Tarmkreft kan være vanskelig å oppdage. Les mer om tarmkreft (helsenorge.no). Tilbudet om tarmscreening er landsdekkende, og noe av bakteppet er den markante økningen i tarmkreft i Norge over de siste 60 årene.

- Vi har opplevd en større økning enn i våre naboland. Norske kvinner er på verdenstoppen når det gjelder forekomst av tarmkreft. Vi vet ikke hvorfor vi skiller oss ut, sier Kristin Randel i Kreftregisteret.

Alt om tarmscreeningsprogrammet i Norge på tarmscreening.no

Anslagsvis vil 65 av 1000 som sender inn avføringsprøve, bli innkalt til koloskopi.

Slik foregår tarmscreening - før, under og etter

- De aller fleste som får utslag på avføringsprøven, har ikke kreft. Og hvis vi finner noe, så forventer vi at det er på et tidlig stadium. Noen kan ha polypper som vil kunne utvikle seg til kreft senere. Ved å fjerne disse, kan vi forebygge kreft. Målet med screening er tidlig oppdagelse av alvorlig sykdom i tarm, og å få ned dødeligheten av tykktarmskreft, sier Aasarød.

Ved symptomer, oppsøk lege

Tarmscreeningprogrammet skal primært fange opp de uten symptomer. Dersom man har symptomer som blod i avføringen, skal man IKKE vente på innkalling gjennom programmet.

- Hvis man oppdager blod i avføringen eller har andre symptomer på at noe er galt, skal man ta kontakt med fastlegen for videre henvisning og oppfølging. Det er viktig at man ikke går og venter på invitasjon til tarmscreening da, sier Aasarød.

Fakta tarmscreeningprogrammet

  • De første invitasjonene ble sendt ut til 55-åringer i Østfold og Vestre Viken i mai 2022. Tilbudet ble gradvis rullet ut til hele landet i løpet av 2023.
  • Kreftregisteret har ansvaret for å koordinere utrullingen og drifte det nye screeningprogrammet.
  • St. Olav starter opp med 1967-årgangen som er blitt 56 år, slik at ingen i målgruppen går glipp av tilbudet selv om St. Olav er siste sykehus som blir med.
  • Prøvetaking skjer hjemme, og avføringsprøven sendes til Akershus universitetssykehus for analyse. Alt man trenger for prøvetaking og sending følger med i forsendelsen man mottar i posten.
  • Hvis prøven er positiv, blir det sendt henvisning til St. Olavs hospital for undersøkelse med koloskopi.
  • Fremover vil rundt 70.000 nye 55-åringer på landsbasis bli invitert hvert år.
  • Når programmet er i full drift, vil opptil 200.000 prøver bli analysert i året.

 

Hvordan tar jeg prøven – se video