Tilsynsrapport fra Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA)

DSA har i dag publisert rapporten etter tilsynet ved St. Olavs hospital i november. Her avdekkes alvorlige avvik på strålevernregelverket ved St. Olavs hospital etter innføringen av Helseplattformen.

Publisert 12.01.2024

– Vi ser svært alvorlig på saken, og sammen med Helseplattformen AS jobber vi for fullt med tiltak for å lukke avvikene som DSA har påpekt. Vi vil gi en samlet tilbakemelding til DSA innen fristen 9. februar, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Se pressemelding med rapporten på DSA sine nettsider