Tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet

Her er de klinikkvise rapportene fra Arbeidstilsynet i forbindelse med det pågående tilsynet på St. Olavs hospital. Arbeidstilsynet har varslet pålegg i alle tilsynene.

Publisert 11.03.2024

– Rapportene fra Arbeidstilsynet beskriver en virkelighet vi kjenner oss igjen i. Den viser at ledere og ansatte jobber godt sammen, og har felles virkelighetsoppfatning om den krevende arbeidssituasjonen ansatte står i. Vi skal sammen jobbe med de forholdene som er påpekt, og svare tilsynet i henhold til de frister som er satt, sier direktør ved St. Olav, Grethe Aasved.  Kontaktperson for media:

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Tlf. 930 36 997