Tirsdag 12. mars 2024

Velkommen til åpent møte om planforslaget for Senter for psykisk helse

NTNU og St. Olavs hospital inviterer alle interesserte til et åpent 12. mars møte for å orientere om planforslaget for Senter for psykisk helse på Øya. I møtet vil NTNU og St. Olav, sammen med Sykehusbygg og Trondheim kommune ta en gjennomgang av hva planforslaget betyr og si noe om videre prosess.

Publisert 08.03.2024
Hvor: Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital, Øya i Trondheim. Auditorium KA11
 
Når: Tirsdag 12. mars kl. 18.00 – 19.30 

Program:  

  • Hensikt med å bygge Senter for psykisk helse v/ St. Olavs hospital
  • Hvordan regulering av Senter for psykisk helse henger sammen med kommunens overordnede planer v/Trondheim kommune
  • Gjennomgang av planforslaget v/ rådgiver Henning Larsen og Sykehusbygg
  • Kommunens foreløpige vedtak og videre prosess med reguleringssak v/ Trondheim kommune og Sykehusbygg

Det vil bli anledning til å stille spørsmål og snakke med representanter fra alle deltakende parter i prosjektet.

Velkommen!
 

Senter for psykisk helse blir det nye senteret på Øya som samler NTNUs fagmiljøer innen psykologi, psykisk helse, medisin og helse, sammen med St. Olav hospital sitt fagmiljø og behandlingstilbud innen psykisk helsevern.

Senteret skal bygges på tomta nord for Nevrosenteret. St. Olavs hospital bygger senteret på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. NTNU og St. Olavs hospital vil som eiere, forvaltere og brukere av bygget samarbeide tett med Sykehusbygg som prosessledere for byggeprosjektet.