Verdens håndhygienedag 2024

Vi kaster hansken - tar dere utfordringen?

De siste årene er det sett en sterk økning i bruk av rene engangshansker i helsetjenesten, spesielt i situasjoner hvor det ikke er behov for hansker. Overforbruk og feil bruk av hansker fører blant annet til redusert etterlevelse av håndhygiene og økt belastning på miljøet.

Tone Mollan/Christina Yvonne O. Kalland
Publisert 29.04.2024
Diagram
Illustrasjon: St. Olavs hospital

Stopp. Tenk! Opplever du som helsepersonell overforbruk og feil bruk av hansker på din avdeling? Bruker du hansker riktig? Tenk! Er det indikasjon for å ta på hansker før denne arbeidsoppgaven? Er det nødvendig å bruke hansker, eller kan du vente og se? Tenk! Kanskje det ikke er behov for hansker likevel?

Vær bevisst ditt eget hanskebruk.  Visste du at unødvendig hanskebruk i norsk helsetjeneste er estimert til å utgjøre 70 millioner hansker hvert år? Det tilsvarer 490 ekstra søppel. Hvert år. I vekt tilsvarer det 140 ambulanser.  

Hansker er kun en ekstra barriere. God håndhygiene og smykkefrie hender er den beste beskyttelsen. 

Se film fra FHI: Den usynlige utfordringen II - Hansker erstatter ikke håndhygiene

Vi kaster hansken - tar du utfordringen? 

Hansker - bare når det trengs!

  • Kontakt med kroppsvæsker
  • Kontakt med skadelige medikamenter/kjemikalier
  • Sår eller eksem på hendene
  • Når anbefalt ved kjent smitte
Kart
Illustrasjon: Tegnehanne for FHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På St. Olav markerer vi verdens håndhygienedag med egne stands 2. og 3. mai.